tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Panasonic KX-NS300

Panasonic KX-NS300 (48-128) tổng đài với 48 trung kế - 128 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-NS300 tổng đài với cấu hình ban đầu khung chính 06 trung kế - 16 máy nhánh
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng

Đối tác

  • Grandstream.jpg
  • m_toshiba.jpg
  • dinstar.jpg
  • panasonic.jpg
  • siemens.jpg
  • Xorcom.jpg
Nội dung tin RSS