tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Panasonic KX-TDA100D

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 16 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ, mở rộng tối đa 120 máy lẻ,
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hệ thống tổng đài Panasonic KX-TDA100D-16-80 16 trung kế và 80 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng 32 đường trung kế  và 128 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-16-88, Cấu hình 16 Trung kế 88 Thuê bao thường(khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-96 Khung chính Panasonic KX-TDA100D tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hệ thống tổng đài Panasonic KX-TDA100D-16-112 Khả năng nâng cấp 112 trung kế - 120 máy nhánh, 64 trung kế IP chuẩn H.323
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-16-120, Cấu hình 16 Trung kế 120 Thuê bao thường(khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D-24-56 (24 trung kế - 56 thuê bao analog), Khung chính panasonic KX-TDA100D tích hợp sẵn
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D : (24 trung kế - 64 thuê bao analog), Tích hợp sẵn 4 cổng máy nhánh số
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-24-80 (24 trung kế - 80 thuê bao analog)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • dinstar.jpg
  • panasonic.jpg
  • Grandstream.jpg
  • callcenter.jpg
  • Xorcom.jpg
  • Cisco.jpg
Nội dung tin RSS