tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

TONG DAI VOIP

Panasonic KX-TDA100D

tong dai dien thoai Panasonic KX-TDA100-24-120.jpg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-24-120 với 24 Trung kế 120 Thuê bao thường + 4 thuê bao số, (khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong dai dien thoai Panasonic KX-TDA100-32-120.jpg
Tổng đài PANASONIC KX-TDA100DBP 32 Trung kế - 120 Máy nhánh, Nâng cấp tôi đa 120 máy nhánh analog & 8 máy nhánh số
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tong-dai-panasonic-TDA100D-16-112.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA100 D [16-112] Cấu hình 16 Trung kế 112 Thuê bao thường + 4 thuê bao số,
Giá bán:
42.650.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
KX-TDA100D 8-48.jpg
Tổng đài Panasonic-TDA100D.Tổng đài điện thoại Panasonic TDA100D"8-32" Cấu hình 8 Trung kế 32 Thuê bao
Giá bán:
31.675.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
KX-TDA100D 8-48.jpg
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D(8-48) Cấu hình 8 Trung kế 48 Thuê bao thường + 4 thuê bao số
Giá bán:
21.450.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
tong dai panasonic TDA 100D 8-96.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA100D (8-56).Cấu hình 8 Trung kế 48 Thuê bao thường + 4 thuê bao số
Giá bán:
25.830.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA100D '8-64' Cấu hình 8 Trung kế 64 Thuê bao thường + 4 thuê bao số
Giá bán:
46.158.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
KX-TDA100D 8-48.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA100D(8-72) Cấu hình 8 Trung kế 72 Thuê bao thường + 4 thuê bao số,  (khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
27.320.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoai Panasonic TDA100D (16-72) Cấu hình 16 Trung kế 72 Thuê bao thường + 4 thuê bao số,  (khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
31.730.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA100-D "8-88"Cấu hình 8 Trung kế 88 Thuê bao thường + 4 thuê bao số, (khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
32.340.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
tong dai panasonic TDA 100D 8-104.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA100-D '16-88' Cấu hình 16 Trung kế 88 Thuê bao thường + 4 thuê bao số, (khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
36.770.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
KX-TDA100D 8-48.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA100 D(8-96) Cấu hình 8 Trung kế 96 Thuê bao thường + 4 thuê bao số, (khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
33.260.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
KX-TDA100D 8-48.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA100 D(16-96) Cấu hình 16 Trung kế 96 Thuê bao thường + 4 thuê bao số, (khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
37.650.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
tong dai panasonic TDA 100D 8-64.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA100D "8-104" Cấu hình 8 Trung kế 104 Thuê bao thường + 4 thuê bao số, (khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
37.450.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
tong dai panasonic TDA 100D 8-64.jpg
Cấu hình 16 Trung kế 104 Thuê bao thường + 4 thuê bao số, (khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
70.802.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
KX-TDA100D 8-48.jpg
Cấu hình 16 Trung kế 120 Thuê bao thường(khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
43.460.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA100D ( 16 - 80) gồm 16 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 80 thuê bao analog
Giá bán:
35.975.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tong dai dien thoai panasonic KX-TDA100D (24-88).jpg
Tổng đài điện thoại panasonic-TDA100D (24-88), Cấu hình 24 Trung kế 88 Thuê bao thường + 4 thuê bao số,
Giá bán:
40.460.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tong dai dien thoai Panasonic KX-TDA100D (8-80).jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D (8-80) gồm 8 trung kế - 4 thuê bao số - 80 thuê bao analog
Giá bán:
31.545.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
tong dai dien thoai panasonic KX-TDA100D (8-64).jpg
Tổng đài panasonic KX-TDA100D (8-64),Khả năng nâng cấp 112 trung kế - 120 máy nhánh, 64 trung kế IP chuẩn
Giá bán:
26.480.000VNĐ
Bảo hành: 0 tháng

Đối tác

  • Gateway.jpg
  • Yealink0.jpg
  • Cisco.jpg
  • m_sony.jpg
  • Polycom.jpg
  • callcenter.jpg