tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

TONG DAI VOIP

Panasonic KX-TDA100D

Tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA100D (16-48) gồm  Số trung kế: 16 Số thuê bao: 48 Số tối đa thuê bao: 128
Giá bán:
25.053.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tong dai dien thoai Panasonic KX-TDA100D (16-56).jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D (16-56)  Mở rộng từ 24 đến 128 máy lẻ. Tích hợp sẵn nguồn, 4 máy lẻ số và Hiển thị số
Giá bán:
29.320.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA100D(8-24) Cấu hình 8 Trung kế 24 Thuê bao thường + 4 thuê bao số,
Giá bán:
15.540.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
tong dai dien thoai Panasonic KX-TDA100D (8-40).jpg
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D ( 8-40), Mở rộng linh hoạt từ 04 thuê bao ( máy lẻ ) tích hợp lên và 128 thuê bao
Giá bán:
20.630.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
tong dai dien thoai panasonic KX-TDA100D (16-40).jpg
Tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA100D (16-40),Khung chính tổng đài với 07 khe cắm card trung kế, card thuê bao và cắm option
Giá bán:
24.320.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tong dai dien thoai panasonic KX-TDA100D (24-96).jpg
Tổng đài điện thoại panasonic-TDA100D (24-96) Cấu hình 24 Trung kế 96 Thuê bao thường + 4 thuê bao số,
Giá bán:
41.225.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
tong dai Panasonic KX-TDA100DBP (8-104).jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP (8-104)01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số
Giá bán:
37.450.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
tong dai Panasonic KX-TDA100DBP (8-104).jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP (8-104)01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số
Giá bán:
37.450.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
tong dai Panasonic KX-TDA100DBP (16-104).jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP ( 16 - 104), Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-16-4-104-A (16 trung kế - 4 thuê bao số - 104 thuê bao analog)
Giá bán:
41.870.000VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
tong dai Panasonic KX-TDA100DBP (24-104).jpg
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D (24-104), Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao
Giá bán:
45.580.000VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
Tong dai dien thoai panasonic KX-TDA100D (32-104).jpg
Tổng đài điện thoại panasonic-TDA100D (32-104)  Cấu hình 32 Trung kế 104 Thuê bao thường + 4 thuê bao số,
Giá bán:
49.930.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại panasonic-TDA100D (24-112) Cấu hình 24 Trung kế 112 Thuê bao thường + 4 thuê bao số
Giá bán:
46.290.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tong dai dien thoai Panasonic KX-TDA100D (8-120).jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D (8-120), 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số
Giá bán:
39.375.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP (24-120), Card máy nhánh mới 16/24 cổng tích hợp sẵn chức năng hiện số và báo hiệu tin nhắn
Giá bán:
47.190.000VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
tong dai panasonic KX-TDA100DBP (32-120).jpg
Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP (32-120), Card máy nhánh mới 16/24 cổng tích hợp sẵn chức năng hiện số và báo hiệu tin nhắn
Giá bán:
51.520.000VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
Tong dai dien thoaii Panasonic KX-TDA100D (32-112).jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP (32-112) Khả năng mở rộng tối đa 64 đường trung kế vào và ra 128 máy lẻ
Giá bán:
50.720.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng

Đối tác

  • Yealink0.jpg
  • Polycom.jpg
  • adsun.jpg
  • siemens.jpg
  • panasonic.jpg
  • Xorcom.jpg