tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Panasonic KX-TDA100D

Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-24-120 với 24 Trung kế 120 Thuê bao thường + 4 thuê bao số, (khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài PANASONIC KX-TDA100DBP 32 Trung kế - 120 Máy nhánh, Nâng cấp tôi đa 120 máy nhánh analog & 8 máy nhánh số
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA100D (16-48) gồm  Số trung kế: 16 Số thuê bao: 48 Số tối đa thuê bao: 128
Giá bán:
25.053.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D (16-56)  Mở rộng từ 24 đến 128 máy lẻ. Tích hợp sẵn nguồn, 4 máy lẻ số và Hiển thị số
Giá bán:
29.320.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D (8-80) gồm 8 trung kế - 4 thuê bao số - 80 thuê bao analog
Giá bán:
31.545.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA100D ( 16 - 80) gồm 16 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 80 thuê bao analog
Giá bán:
35.975.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại panasonic-TDA100D (24-88), Cấu hình 24 Trung kế 88 Thuê bao thường + 4 thuê bao số,
Giá bán:
40.460.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại panasonic-TDA100D (24-96) Cấu hình 24 Trung kế 96 Thuê bao thường + 4 thuê bao số,
Giá bán:
41.225.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại panasonic-TDA100D (32-104)  Cấu hình 32 Trung kế 104 Thuê bao thường + 4 thuê bao số,
Giá bán:
49.930.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại panasonic-TDA100D (24-112) Cấu hình 24 Trung kế 112 Thuê bao thường + 4 thuê bao số
Giá bán:
46.290.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng

Đối tác

  • m_sony.jpg
  • m_toshiba.jpg
  • panasonic.jpg
  • Cisco.jpg
  • callcenter.jpg
  • dinstar.jpg
Nội dung tin RSS