tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

TONG DAI VOIP

Panasonic KX-TDA600

PANASONIC KX-TDA600-16-32.jpg
Tổng đài điện thoại KX-TDA600-16-32, với 16 trung kế- 32 thuê bao thường, 01 Khung chính Tổng đài Panasonic KX-TDA600.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
panasonic-kx-tda600-16-40.jpeg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-40, 16 trung kế- 40 thuê bao, 02 Card KX-TDA6174 mở rộng 16 thuê bao thường
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
panasonic-kx-tda600-16-48.jpeg
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16 trung kế- 48 thuê bao, với nhiều khe cắm tùy chọn, 01 Khung chính Tổng đài Panasonic KX-TDA600
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
panasonic-kx-tda600-16-56.jpeg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-56 16 trung kế - 56 thuê bao (8 thuê bao số & 48 thuê bao thường)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại KX-TDA600-16-64, 16 trung kế- 64 thuê bao thường, 01 Khung chính Tổng đài Panasonic KX-TDA600
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-dien-thoai-Panasonic KX-TDA600-16-80.jpg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-80 16 trung kế- 80 thuê bao thường, - 01 Khung chính Tổng đài Panasonic KX-TDA600.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16 trung kế - 72 thuê bao (8 thuê bao số & 64 thuê bao thường)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tong dai dien thoai Panasonic KX-TDA600-16-88.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-88 Khả năng mở rộng tối đa 640 đường trung kế vào và ra 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong dai Panasonic KX-TDA600-16-96.jpeg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-96 01 Card nguồn KX-TDA0103 để cắm hệ thống Tổng đài Panasonic KX-TDA600
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong dai Panasonic KX-TDA600-16-104.jpg
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16 trung kế - 104 thuê bao (8 thuê bao số & 96 thuê bao thường)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong dai Panasonic KX-TDA600-16-112.jpg
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-Panasonic KX-TDA600-32-120.jpg
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-Panasonic KX-TDA600-32-128.jpg
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 với cấu hình 48 đường vào bưu điện ra 128 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-Panasonic KX-TDA600-48-128.jpg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-136, 01 Card nguồn KX-TDA0103 để cắm hệ thống Tổng đài Panasonic KX-TDA600
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-panasonic-kx-tda600-16-136.jpg
Tổng đài nội bộ KX-TDA600-16-136 với cấu trúc modul xếp trồng, khả năng kết nối mạnh mẽ với các thiết bị ngoại vi
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-panasonic-kx-tda600-32-136.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-32-136, 32 đường vào bưu điện ra 136 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-panasonic-kx-tda600-48-136.jpg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-48-136 với cấu hình 48 đường vào bưu điện ra 136 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-panasonic-kx-tda600-16-144.jpg
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 với 16 trung kế vào bưu điện ra 144 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-panasonic-kx-tda600-32-144.jpg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-32-144 với 32 trung kế- 144 thuê bao thường, 06 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • panasonic.jpg
  • Yealink0.jpg
  • Cisco.jpg
  • siemens.jpg
  • m_sony.jpg
  • Gateway.jpg