tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Panasonic KX-TDA600

Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-80 16 trung kế- 80 thuê bao thường, - 01 Khung chính Tổng đài Panasonic KX-TDA600.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16 trung kế - 72 thuê bao (8 thuê bao số & 64 thuê bao thường)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-88 Khả năng mở rộng tối đa 640 đường trung kế vào và ra 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-96 01 Card nguồn KX-TDA0103 để cắm hệ thống Tổng đài Panasonic KX-TDA600
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16 trung kế - 104 thuê bao (8 thuê bao số & 96 thuê bao thường)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 với cấu hình 48 đường vào bưu điện ra 128 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-136, 01 Card nguồn KX-TDA0103 để cắm hệ thống Tổng đài Panasonic KX-TDA600
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • adsun.jpg
  • Xorcom.jpg
  • m_sony.jpg
  • Cisco.jpg
  • Yealink0.jpg
  • Polycom.jpg
Nội dung tin RSS