tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

TONG DAI VOIP

Panasonic KX-TDA600

tong-dai-panasonic-kx-tda600-48-144.jpg
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 -48 trung kế- 144 thuê bao khung Tổng đài Panasonic KX-TDA600 với 10 khe cắm card mở rộng
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
tong-dai-panasonic-kx-tda600-16-152.jpg
Tổng đài Panasonic KX-TDA600. 16 trung kế- 152 thuê bao thường (8 thuê bao số)(mở rộng tối đa 32 CO và 238 Ext )
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-panasonic-kx-tda600-32-152.jpg
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-panasonic-kx-tda600-48-152.jpg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-48-152 - 48 trung kế- 152 thuê bao thường (8 thuê bao số)(mở rộng tối đa 32 CO và 238 Ext )
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600-16-160.jpeg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16-160), 01 Card giao diện KX-TDA6110 kết nối khung phụ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600-32-160.jpeg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600 (32-160), Dung lượng mở rộng linh hoạt tối đa lên đến 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
PANASONIC KX-TDA600-16-168.jpg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600 (16-168), Có thể nâng cấp 3 khung khu để nên đến 1032 máy nhánh
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
PANASONIC KX-TDA600-32-168.jpg
Lắp Tổng đài Panasonic KX-TDA600 (32-168) 02 Card nguồn KX-TDA0103 để cắm hệ thống tổng đài TDA 600
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
PANASONIC KX-TDA600-48-168.jpg
Tổng đài panasonic KX-TDA600 cấu hình 48 trung kế-168 máy nhánh, 02 Card nguồn KX-TDA0103 để cắm hệ thống tổng đài TDA 600
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-Panasonic KX-TDA600-32-176.jpg
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 - 32 trung kế - 176 thuê bao, Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường, hiển thị số
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong dai Panasonic KX-TDA600-16-184.gif
Tổng đài panasonic KX-TDA600 Cấu hình KX-TDA600-16-184:16 trung kế và 184 thuê bao, 1 khung phụ tổng đài Panasonic KX-TDA612
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong dai Panasonic KX-TDA600-32-184.gif
Tổng đài panasonic KX-TDA600 cấu hình 32 trung kế và 184 thuê bao, Dung lượng mở rộng linh hoạt tối đa lên đến 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tong dai Panasonic KX-TDA600 (16-192).jpg
Tổng đài panasonic KX-TDA600 cấu hình 16 trung kế-192 máy nhánh. Khả năng mở rộng đến 1032 máy nhánh
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tong dai Panasonic KX-TDA600 (32-192).jpg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600 (32-192), 48 trung kế và 192 thuê bao, 01 Khung chính Tổng Đài Panasonic KX-TDA600
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600 (48-192), 48 trung kế và 192 thuê bao, 01 Khung chính Tổng Đài Panasonic KX-TDA600
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tong dai Panasonic KX-TDA600 (16-200).jpg
Tổng đài điện thoại KX- TDA600 (16-200), bao gồm 16 trung kế bưu điện ra 200 máy lẻ nội bộ, Khả năng mở rộng linh hoạt tới 960 port.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tong dai Panasonic KX-TDA600 (32-200).jpg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600 (32-200) Khung phụ tổng đài Panasonic KX-TDA620 gồm 11 khe cắm Card và CPU
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài panasonic KX-TDA600 cấu hình 32 đầu vào - 208 đầu ra.Khả năng mở rộng linh hoạt tới 960 port.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600 (32-216).JPG
Tổng đài panasonic KX-TDA600 cấu hình 32 đầu vào - 216 đầu ra. Khả năng mở rộng tối đa 04 khung
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong dai Panasonic KX-TDA600 (32-224).jpg
Tổng đài panasonic KX-TDA600 với 32 trung kế - 224 thuê bao, 1 x Card KX-TDA6110 ghép nối giữa khung chính và khung phụ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • adsun.jpg
  • m_toshiba.jpg
  • Yealink0.jpg
  • Grandstream.jpg
  • siemens.jpg
  • Gateway.jpg