tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Panasonic KX-TDA600

Tổng đài nội bộ KX-TDA600-16-136 với cấu trúc modul xếp trồng, khả năng kết nối mạnh mẽ với các thiết bị ngoại vi
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-32-136, 32 đường vào bưu điện ra 136 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-48-136 với cấu hình 48 đường vào bưu điện ra 136 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 với 16 trung kế vào bưu điện ra 144 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-32-144 với 32 trung kế- 144 thuê bao thường, 06 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 -48 trung kế- 144 thuê bao khung Tổng đài Panasonic KX-TDA600 với 10 khe cắm card mở rộng
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600. 16 trung kế- 152 thuê bao thường (8 thuê bao số)(mở rộng tối đa 32 CO và 238 Ext )
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-48-152 - 48 trung kế- 152 thuê bao thường (8 thuê bao số)(mở rộng tối đa 32 CO và 238 Ext )
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16-160), 01 Card giao diện KX-TDA6110 kết nối khung phụ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • adsun.jpg
  • m_sony.jpg
  • panasonic.jpg
  • Polycom.jpg
  • Xorcom.jpg
  • Grandstream.jpg
Nội dung tin RSS