tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

TONG DAI VOIP

Panasonic KX-TDA600

Panasonic KX-TDA600 (32-304).jpg
Tổng đài Panasonic KX-TDA600.32 trung kế - 304 thuê bao thường, 01 khung chính tổng đài KX-TDA600 có 10 khe cắm vào 1 khe option
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600-16-328.jpg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-328, 01 Khung chính tổng đài panasonic KX-TDA600. 02 khung phụ tổng đài KX-TDA612
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600-32-328.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-32-328, 32 trung kế vào bưu điện ra 328 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600-32-336.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-32-336, Khả năng mở rộng: 32 trung kế - 640 máy nhánh; 160 trung kế 580 máy nhánh
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600-16-336.jpg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-336, 01 Khung chính tổng đài KX-TDA600. 02 khung phụ tổng đài KX-TDA612
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600-32-344.jpg

Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-32-344,Dung lượng tổng đài ( Hệ thống tối đa gồm: 1 khung chính KX-TDA600 + 3 khung phụ KX-TDA620)

Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600-16-344.jpg
Tổng đài PanasonicKX-TDA600, Cấu hình 16 Trung kế 368 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp), 02 khung phụ tổng đài KX-TDA612
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600-16-352.jpg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-352, với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 360 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600-32-352.jpg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-32-352, với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 360 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600 -16-360.jpg
Tổng đài IP KX-TDA600-16-360  Khả năng mở rộng: 16 trung kế - 640 máy nhánh; 160 trung kế 580 máy nhánh
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600-32-360.jpg
Tổng đài điện thoại KX-TDA600-32-360, với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 360 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600-48-360, -48 trung kế và 360 thuê bao, - 01 Khung chính Tổng Đài Panasonic KX-TDA600
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
panasonic-kx-tda600-32-368.jpeg
tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600-32-384, Khung phụ tổng đài Panasonic KX-TDA620 gồm 11 khe cắm Card và CPU
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-dien-thoai-Panasonic-KX-TDA600-16-376.jpeg
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16 trung kế và 376 số thuê bao, 01 Card giao diện KX-TDA6110 kết nối khung phụ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-dien-thoai-Panasonic-KX-TDA600-32-376.jpeg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-32-376, 1 x Card KX-TDA6110 ghép nối giữa khung chính và khung phụ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 - 32 trung kế - 384 thuê bao, 02 khung phụ tổng đài KX-TDA612
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-dien-thoai-Panasonic KX-TDA600-16-384.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-384, Khung chính, Khung phụ, card nối khung phụ, card nguồn, card 16 trung kế
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-dien-thoai-Panasonic KX-TDA600-32-392.jpg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-32-392, 1 x Card KX-TDA6110 ghép nối giữa khung chính và khung phụ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-dien-thoai-Panasonic KX-TDA600-16-392.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-392, Khung phụ tổng đài Panasonic KX-TDA620 gồm 11 khe cắm Card và CPU
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • Polycom.jpg
  • Xorcom.jpg
  • Cisco.jpg
  • m_sony.jpg
  • adsun.jpg
  • Yealink0.jpg