tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Panasonic KX-TDA600

Tổng đài điện thoại KX- TDA600 (16-200), bao gồm 16 trung kế bưu điện ra 200 máy lẻ nội bộ, Khả năng mở rộng linh hoạt tới 960 port.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600 (32-200) Khung phụ tổng đài Panasonic KX-TDA620 gồm 11 khe cắm Card và CPU
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài panasonic KX-TDA600 cấu hình 32 đầu vào - 208 đầu ra.Khả năng mở rộng linh hoạt tới 960 port.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài panasonic KX-TDA600 cấu hình 32 đầu vào - 216 đầu ra. Khả năng mở rộng tối đa 04 khung
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài panasonic KX-TDA600 với 32 trung kế - 224 thuê bao, 1 x Card KX-TDA6110 ghép nối giữa khung chính và khung phụ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP  Panasonic KX-TDA600 (16-232) Cho phép kết nối tổng đài thành hệ thống đồng nhất (Thêm card)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài panasonic KX-TDA600 với 48 trung kế - 240 thuê bao, Dung lượng mở rộng linh hoạt tối đa lên đến 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Chức năng tổng đài panasonic KX-TDA600 với 32 trung kế - 240 thuê bao, 01 khung phụ tổng đài KX-TDA612
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600: 32 đầu vào - 248 đầu ra, khả năng kết nối mạnh mẽ với các thiết bị ngoại vi
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • Xorcom.jpg
  • panasonic.jpg
  • dinstar.jpg
  • callcenter.jpg
  • siemens.jpg
  • m_sony.jpg
Nội dung tin RSS