tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

TONG DAI VOIP

Panasonic KX-TDA600

tong-dai-dien-thoai-panasonic-KX-TDA600-16-568.jpeg
Tổng đài IP panasonic TDA600 -16-568, Khung chính với 10 khe cắm card mở rộng, Dung lượng mở rộng linh hoạt tối đa lên đến 960 máy lẻ.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tong-dai-dien-thoai-panasonic-KX-TDA600-16-496.jpg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-496, Kết nối máy tính để lập trình tổng đài và tính cước
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tong-dai-dien-thoai-panasonic-KX-TDA600-16-536.jpg
Tổng đài điện thoại KX-TDA600-16-536, Lập trình bằng máy tính hoặc bằng bàn điện thoại số. Khả năng kết nối card E1, ASDN, Voip
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP panasonic KX - TDA600 -16-584, với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 584 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tong-dai-dien-thoai-panasonic-KX-TDA600-16-696.jpg
Tổng đài IP panasonic KX-TDA600-16-696, 16 trung kế vào bưu điện ra 696 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tong-dai-dien-thoai-panasonic-KX-TDA600-32-584.jpg
Tổng đài IP KX-TDA600-32-584, Khung chính 10 rãnh. Mở rộng tối đa 56 trung kế 528 máy nhánh.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại KX-TDA600-32-696, gồm 10 khe cắm sử dụng để cắm Card máy nhánh và Card trung kế
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tong-dai-dien-thoai-panasonic-KX-TDA600-32-768.jpg
Tổng đài điện thoại KX-TDA600-32-768, với 32 trung kế và 768 thuê bao, Lập trình bằng máy tính hoặc bằng bàn điện thoại số.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tong-dai-dien-thoai-panasonic-KX-TDA600-32-872.jpg
Tổng đài điện thoại KX-TDA600-32-872, 32 trung kế - 872 thuê bao thường (8 thuê bao số), 01 Khung chính tổng đài KX-TDA600
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tong-dai-dien-thoai-panasonic-KX-TDA600-32-800.jpg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-32-800, với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 800 máy lẻ, Khả năng kết nối card E1, ASDN, Voip
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
Tong-dai-dien-thoai-panasonic-KX-TDA600-32-848.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-32-848, cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 848 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tong-dai-dien-thoai-KX-TDA600-32-912.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-32-912, Cho phép kết nối tổng đài thành hệ thống đồng nhất (Thêm card)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
Tong-dai-Panasonic-TDA-600-(32-728).jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA600(32-728)cấu hình 32 trung kế và728máy nhánhPhân phối tổng đài, lắp đặt tổng đài điện thoại
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
tda600-32-536.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA600 '32-632' cấu hình 32 trung kế và 632 máy nhánh(Phân phối tổng đài, cung cấp tổng đài điện thoại)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
TDA600-16-344.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA600(16-448) cấu hình 16 trung kế vào và 448 máy nhánh.phân phối tổng đài, nâng cấp tổng đài
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
tong dai dien thoai Panasonic KX-TDA600 16-208.jpg
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-208, Khung chính, card nguồn, card 16 trung kế, 01 card 16 máy nhánh thường và 08 card 24 máy nhánh thường
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong dai dien thoai Panasonic KX-TDA600 16-192.jpg
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-192,16 trung kế-192 máy nhánh, gồm 10 khe cắm sử dụng để cắm Card máy nhánh và Card trung kế
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong dai dien thoai Panasonic KX-TDA600 16-216.jpg
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-216,Khung chính, card nguồn, card 16 trung kế, 09 card 24 máy nhánh thường.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
TDA 600-16-296.jpg
Tổng đài điện thoại Panasconic TDA600(16-440)Cấu hình 16 Trung kế 416 Thuê bao ( phan phoi tong dai, nang cap tong dai)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng

Đối tác

  • adsun.jpg
  • panasonic.jpg
  • m_sony.jpg
  • Gateway.jpg
  • Cisco.jpg
  • Polycom.jpg