tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Panasonic KX-TDA600

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16 trung kế - 304 thuê bao, 01 khung chính tổng đài KX-TDA600 có 10 khe cắm vào 1 khe option
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600.32 trung kế - 304 thuê bao thường, 01 khung chính tổng đài KX-TDA600 có 10 khe cắm vào 1 khe option
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Ip Panasonic KX-TDA600, với 32 trung kế và 312 thuê bao,  01 Khung chính Tổng Đài Panasonic KX-TDA600
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI KX - TDA600 - 48-312, Khung chính, Khung phụ, card nối khung phụ, card nguồn, card 16 trung kế.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600, Với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 320 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-328, 01 Khung chính tổng đài panasonic KX-TDA600. 02 khung phụ tổng đài KX-TDA612
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-32-328, 32 trung kế vào bưu điện ra 328 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-32-336, Khả năng mở rộng: 32 trung kế - 640 máy nhánh; 160 trung kế 580 máy nhánh
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-336, 01 Khung chính tổng đài KX-TDA600. 02 khung phụ tổng đài KX-TDA612
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • Gateway.jpg
  • Cisco.jpg
  • Yealink0.jpg
  • Grandstream.jpg
  • siemens.jpg
  • Xorcom.jpg
Nội dung tin RSS