tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Tổng đài Hipath 1150

- 8 trung kế và 48 thuê bao (mở rộng tối đa 10 CO và 50 Ext, 16 CO và 40 Ext)
Giá bán:
17.665.000VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Tổng đài điện thoại Siemens HIPATH1150-8-44 tong dai dien thoai siemens - tong dai noi bo Hãng sản xuất: Siemens - Đức

Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Siemens Hipath 1150-8-40.jpg

Tổng đài điện thoại Siemens HIPATH - 1150(8-40) tong dai noi bo, tong dai siemes

Hãng sản xuất: Siemens - Đức

Giá bán:
16.260.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Siemens HIPATH1150-10-50.jpg
Tổng đài điện thoại Siemens HIPATH - 1150 (10-50) tong dai noi bo, tong dai siemes
Hãng sản xuất: Siemens - Đức
Giá bán:
18.690.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Siemens Hipath 1150-8-32.jpg

Tổng đài điện thoại Siemens HIPATH - 1150(8-32) tong dai noi bo, tong dai siemes

Hãng sản xuất: Siemens - Đức

Giá bán:
14.490.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

 Tổng đài điện thoại  Siemens HIPATH 1150-8-28, Dung lượng 8 trung kế -28 thuê bao, Card EB 4/00, Card EB 206, Card EB 012

Xuất xứ: Đức, Brazil 

Giá bán:
14.140.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại  Siemens Hipath 1150 ( 12-32)dung lượng 12  trung kế - 32 thuê bao,Card EB 8/00,Card EB 0/12,Card EB 2/10

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
16.380.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại  Siemens Hipath 1150 ( 12-40)dung lượng 12  trung kế - 40 thuê bao, Card EB2/10, Card EB 4/00

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
17.690.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Siemens Hipath 1150-16-32.jpg

Tổng đài điện thoại  Siemens Hipath 1150 ( 16- 32) dung lượng 16 trung kế - 32 thuê bao, Kết nối:  ISDN / LAN

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
17.730.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Siemens Hipath 1150-16-40.jpg

Tổng đài điện thoại  Siemens Hipath 1150 ( 16-40) với 16 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
18.980.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tong dai dien thoai Siemens HIPATH1150-6-30.jpg
Tổng đài điện thoại Siemens HIPATH1150-6-30 với 01 Khung chính 04 khe cắm, tích hợp sẵn 2CO/10Ext, thiết bị trả lời tự động (DISA)
Giá bán:
13.830.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại  Siemens HIPATH1150-4-20 :Dung lượng : 04 line vào – 20 line ra, Card EB210

Xuất xứ: Đức, Brazil    

Giá bán:
11.942.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại  Siemens  HIPATH 1150-4-32  :Dung lượng : 04 line vào – 32 line ra, EB 2/10 mở rộng

Xuất xứ: Đức, Brazil    

Giá bán:
1.286.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại  Siemens HIPATH1150-4-40 :Dung lượng : 04 line vào – 40 line ra, Card EB2/ 06 mở rộng

Xuất xứ: Đức, Brazil    

Giá bán:
15.090.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại  Siemens HIPATH 1150-6-26 :Dung lượng 6 trung kế -26 thuê bao, Card EB2/ 06, Card EB2 / 10 mở rộng

Xuất xứ: Đức, Brazil    

Giá bán:
12.940.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại Siemens HIPATH 1190-8-28tong dai noi bo, tong dai dien thoai siemens, tong dai siemens

Hãng sản xuất: Siemens

Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng

Đối tác

  • m_sony.jpg
  • Polycom.jpg
  • Grandstream.jpg
  • dinstar.jpg
  • Xorcom.jpg
  • Gateway.jpg