tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Tổng đài Hipath 1190

tong-dai-dien-thoai-SIENMENS-HiPath-1190-10-72.jpg

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 10- 72) với 10 trung kế - 72 thuê bao ( mở rộng tối đa 32 Trung kế 140 thuê bao)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
34.380.000VNĐ
Bảo hành: 12tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 8-120 ) với 8 trung kế - 120 thuê bao ( mở rộng tối đa 32 Trung kế 140 thuê bao)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
50.610.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-dien-thoai-SIENMENS-HiPath-1190-8-64.jpg

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 8-64 ) dung lượng 8 trung kế - 64 thuê bao, Card EB2/10, Card EB 0/12

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
31.980.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-dien-thoai-SIENMENS-HiPath-1190-8-72.jpg

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 8-72 ) dung lượng 8 trung kế - 64 thuê bao ( mở rộng-32 Trung kế 140 thuê bao)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
33.350.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-SIENMENS-HiPath-1190-8-80.jpg

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190-8-80 Với 08 trung kế và 80 thuê bao (mở rộng 32 CO và 140 Ext, 42 CO số và 140 Ext)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
34.755.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-SIENMENS-HiPath-1190-8-88.jpg

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 8-88 ) với 08 đầu vào - 88 đầu ra (mở rộng lên tối đa 32 đầu vào ra 140 đầu ra)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
37.650.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-SIENMENS-HiPath-1190-8-96.jpg

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 8-96 ) với 8 trung kế và 96 thuê bao ( mở rộng tối đa 32 Trung kế 140 thuê bao)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
46.032.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-dien-thoai-SIENMENS-HiPath-1190-8-108.jpg

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (8 vào 108 ra)  với 8 trung kế -108 thuê bao (mở rộng tối đa 32 Trung kế 140 thuê bao)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
48.320.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 8-104 )với 8 trung kế - 104 thuê bao ( mở rộng tối đa 32 Trung kế 140 thuê bao)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
47.439.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-dien-thoai-SIENMENS-HiPath-1190-24-88.jpg

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (24- 88) 24 trung kế - 88 thuê bao,(mở rộng tối đa 32 CO và 140Ext,42 CO số và 140Ext)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
49.390.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (24-96) 24 trung kế và 96 thuê bao,(mở rộng tối đa 32 CO và 140Ext,42 CO số và 140Ext)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
50.540.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-siemens-hipath-1190-24-104.jpg

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (24- 104) 24 trung kế và 104 thuê bao, Khung mở rộng Expansion Kit

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
51.960.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
siemens Hipath 1190-8-24.jpg

Tổng đài điện thoại Siemens HIPATH 1190-8-24tong dai noi bo, tong dai dien thoai siemens, tong dai dien thoai noi bo

Hãng sản xuất: Siemens

Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 10- 66 ) với 10 trung kế - 66 thuê bao ( mở rộng tối đa 32 Trung kế 140 thuê bao)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
32.620.000VNĐ
Bảo hành: 12tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 10 - 86) với 10 trung kế 86 thuê bao,Card EB2/10,Card EB2/06, Card EB0/12

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
36.660.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 10 - 102) với 10 trung kế 102 thuê bao,Card EB8/00,Card EB2/06, Card EB0/12

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
47.586.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (12 - 84) với 12 trung kế 84 thuê bao, Card EB0/12, Card EB4/00, Card EB8/00

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
44.920.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (12 - 96) với 12 trung kế 96 thuê bao, 01 khung ExpansionKit mở rộng 10 khe cắm

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
47.220.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (12 - 108): 12 trung kế 108 thuê bao,01 khung ExpansionKit mở rộng 10 khe cắm 

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
49.870.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (12-120) với 12 trung kế 120 thuê bao,Khung chính 10 khe cắm,khung phụ 10 khe cắm

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
51.780.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • Cisco.jpg
  • Grandstream.jpg
  • adsun.jpg
  • Gateway.jpg
  • Yealink0.jpg
  • Xorcom.jpg