tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Tổng đài LG

03 CO Trunks

01 Digital Extension

Giá bán:
4.050.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
cấu hình 3 đầu vào và 8 đầu ra
Giá bán:
6.843.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Dung lượng 09 trung kế - 40 máy nhánh.
Giá bán:
100.000.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Dung lượng 09 trung kế - 32 máy nhánh.
Giá bán:
15.230.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Dung lượng 06 trung kế - 24 máy nhánh.
Giá bán:
8.760.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Dung lượng 06 trung kế - 16 máy nhánh.
Giá bán:
6.578.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
 Tổng đài LG ARIA-SOHO 3-16  Dung lượng 03 trung kế - 16 máy nhánh.
Giá bán:
6.140.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng

câu hình 32 trung kế , 6 thuê bao số, 282 thuê bao Analog

đơn vị tính: bộ

Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng

câu hình 32 trung kế , 6 thuê bao số, 270 thuê bao Analog

đơn vị tính: bộ

Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng

cấu hình 32 trung kế, 6 thuê bao, 246 thuê bao Analog

đơn vị tính: bộ

Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng

Đối tác

  • adsun.jpg
  • callcenter.jpg
  • Xorcom.jpg
  • panasonic.jpg
  • Grandstream.jpg
  • dinstar.jpg
Nội dung tin RSS