tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Tổng đài Siemens

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 8-104 )với 8 trung kế - 104 thuê bao ( mở rộng tối đa 32 Trung kế 140 thuê bao)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
47.439.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (8 vào 108 ra)  với 8 trung kế -108 thuê bao (mở rộng tối đa 32 Trung kế 140 thuê bao)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
48.320.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 8-96 ) với 8 trung kế và 96 thuê bao ( mở rộng tối đa 32 Trung kế 140 thuê bao)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
46.032.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 8-88 ) với 08 đầu vào - 88 đầu ra (mở rộng lên tối đa 32 đầu vào ra 140 đầu ra)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
37.650.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190-8-80 Với 08 trung kế và 80 thuê bao (mở rộng 32 CO và 140 Ext, 42 CO số và 140 Ext)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
34.755.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 8-72 ) dung lượng 8 trung kế - 64 thuê bao ( mở rộng-32 Trung kế 140 thuê bao)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
33.350.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 8-64 ) dung lượng 8 trung kế - 64 thuê bao, Card EB2/10, Card EB 0/12

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
31.980.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại  Siemens Hipath 1150 ( 16-40) với 16 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
18.980.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại  Siemens Hipath 1150 ( 16- 32) dung lượng 16 trung kế - 32 thuê bao, Kết nối:  ISDN / LAN

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
17.730.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại  Siemens Hipath 1150 ( 12-40)dung lượng 12  trung kế - 40 thuê bao, Card EB2/10, Card EB 4/00

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
17.690.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • m_sony.jpg
  • siemens.jpg
  • adsun.jpg
  • panasonic.jpg
  • Polycom.jpg
  • dinstar.jpg
Nội dung tin RSS