tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Tổng đài Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens HIPATH 1190-8-16 tong dai noi bo - tong dai siemens

Hãng sản xuất: Siemens

Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại Siemens HIPATH 1190-8-12tong dai noi bo- tong dai siemens

Hãng sản xuất: Siemens

Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Siemens HIPATH - 1150 (10-50) tong dai noi bo, tong dai siemes
Hãng sản xuất: Siemens - Đức
Giá bán:
18.690.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại Siemens HIPATH - 1150(8-32) tong dai noi bo, tong dai siemes

Hãng sản xuất: Siemens - Đức

Giá bán:
14.490.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại Siemens HIPATH - 1150(8-40) tong dai noi bo, tong dai siemes

Hãng sản xuất: Siemens - Đức

Giá bán:
16.260.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại Siemens HIPATH1150-8-44 tong dai dien thoai siemens - tong dai noi bo Hãng sản xuất: Siemens - Đức

Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
- 8 trung kế và 48 thuê bao (mở rộng tối đa 10 CO và 50 Ext, 16 CO và 40 Ext)
Giá bán:
17.665.000VNĐ
Bảo hành: 24 tháng
Tổng đài điện thoại Siemens HiPath1150-6-42: 6 trung kế và 42 thuê bao (mở rộng tối đa 10 CO và 50 Ext, 16 CO và 40 Ext)
Giá bán:
16.120.000VNĐ
Bảo hành: 24 tháng
Nhà sản xuất: Siemens
Mở rộng tối đa 10 trung kế + 50 thuê bao
Giá bán:
9.060.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Siemens HIPATH1120-2-8 ( tong dai noi bo, tong dai siemes)
Hãng sản xuất: Siemens - Đức
Giá bán:
4.720.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng

Đối tác

  • Xorcom.jpg
  • Yealink0.jpg
  • m_toshiba.jpg
  • siemens.jpg
  • m_sony.jpg
  • Polycom.jpg
Nội dung tin RSS