tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Tổng đài điện thoại

Cấu hình 16 Trung kế 104 Thuê bao thường + 4 thuê bao số, (khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
70.802.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA100D "8-104" Cấu hình 8 Trung kế 104 Thuê bao thường + 4 thuê bao số, (khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
37.450.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA100 D(16-96) Cấu hình 16 Trung kế 96 Thuê bao thường + 4 thuê bao số, (khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
37.650.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA100 D(8-96) Cấu hình 8 Trung kế 96 Thuê bao thường + 4 thuê bao số, (khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
33.260.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA100-D '16-88' Cấu hình 16 Trung kế 88 Thuê bao thường + 4 thuê bao số, (khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
36.770.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA100-D "8-88"Cấu hình 8 Trung kế 88 Thuê bao thường + 4 thuê bao số, (khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoai Panasonic TDA100D (16-72) Cấu hình 16 Trung kế 72 Thuê bao thường + 4 thuê bao số,  (khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
31.730.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA100D(8-72) Cấu hình 8 Trung kế 72 Thuê bao thường + 4 thuê bao số,  (khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
27.320.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA100D '8-64' Cấu hình 8 Trung kế 64 Thuê bao thường + 4 thuê bao số
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA100D (8-56).Cấu hình 8 Trung kế 48 Thuê bao thường + 4 thuê bao số
Giá bán:
25.830.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D(8-48) Cấu hình 8 Trung kế 48 Thuê bao thường + 4 thuê bao số
Giá bán:
21.450.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài Panasonic-TDA100D.Tổng đài điện thoại Panasonic TDA100D"8-32" Cấu hình 8 Trung kế 32 Thuê bao
Giá bán:
31.675.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA100D(8-24) Cấu hình 8 Trung kế 24 Thuê bao thường + 4 thuê bao số,
Giá bán:
15.540.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Giá bán:
92.349.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
tổng đài IP điện thoại Panasonic KX-TDE100 - 8 cổng trung kế tương tự: - 8 cổng máy nhánh hỗn hợp số
- 48 cổng máy nhánh tương tự
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đàiđiện thoại IP Panasonic KX-TDE100-8-24 : 8 cổng trung kế tương tự, 8 cổng máy nhánh hỗn hợp số

Giá bán:
83.472.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng

Đối tác

  • siemens.jpg
  • Yealink0.jpg
  • Gateway.jpg
  • dinstar.jpg
  • Polycom.jpg
  • m_toshiba.jpg