tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Tổng đài IP MyPbx

Tổng đài IP MYPBX U100 (4FXO - 8FXS) tổng đài hỗ trợ 100 người dùng, 25 cuộc gọi đồng thời, 16 port analog, 8 port GSM, 8 port UMTS, 8 port BRI
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Tổng đài điện thoại IP U200(2FXO-2FXS) tổng đài 2 cổng FXS và 2 cổng FXO, Hỗ trợ nâng cấp tối đa kết nối 16 FXS/FXO và 200 máy lẻ IP SIP
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP MYPBX U100 (2 FXO - 2FXS) hỗ trợ 2 cổng FXS và 2 cổng FXO, sử dụng cho 100 người dùng, tích hợp PSTN, analog phone/FAX
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP MYPBX U100 (4 FXO - 4FXS) hỗ trợ 4 FXO, 4 FXS, hỗ trợ 100 người dùng và 25 cuộc gọi đồng thời
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài VOIP MYPBX U100 (8FXO-48FXS) hỗ trợ 8 FXO, 48 FXS, kết nối với bưu điện thông qua ISDN BRI, PSTN, GSM / UMTS và VoIP.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài VOIP MYPBX SOHO (2FXO-0FXS)  gồm 2 trung kế, 0 máy nhánh Analog, hỗ trợ 16 đường vào ra 100 máy lẻ IP SIP

Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài VOIP MYPBX V7 (16FXO-0FXS) hỗ trợ tối đa 16 FXO - 0FXS
- Tích hợp Voice Mail 3000 phút
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài VOIP MYPBX V7 (4FXO-6FXS) 4 trung kế FXO, 6 máy nhánh Analog FXS, hỗ trợ 16 đường vào ra 100 máy lẻ IP SIP
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài VOIP MYPBX V7 (2FXO-6FXS) Hỗ trợ tối đa 2FXO - 6FXS, tích hợp Voice Mail 3000 phút, hỗ trợ tối đa 8 cổng GSM
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài VOIP MYPBX Standard V7 (8FXO-4FXS) với 8 trung kế, 4 máy nhánh Analog, 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN).
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • Gateway.jpg
  • Grandstream.jpg
  • Cisco.jpg
  • Xorcom.jpg
  • Yealink0.jpg
  • Polycom.jpg
Nội dung tin RSS