tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Tổng đài IP Xorcom

Tổng đài IP Xorcom CXR2007 Tích hợp từ 8-32 FXS/FXO hoặc 01xE1/T1/PRI trên cùng hệ thống, Có thể kết nối với các Astribank bên ngoài
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2011 tích hợp từ 8-32 FXS/FXO hoặc 01xE1/T1/PRI trên cùng hệ thống, hỗ trợ lên đến 45 cuộc gọi đồng thời.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2003 hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01 E1/T1 PRI trên cùng một chassis 19″
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2006 hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI và 45 cuộc gọi đồng thời
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2010 với 16 cổng FXO, 16 cổng FXS, hỗ trợ lên đến 45 cuộc gọi đồng thời, mở rộng không giới hạn
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2005 hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI, tích hợp từ 8-32 FXS/FXO
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2008 hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01 E1/T1 PRI trên cùng một chassis 19″
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2000 sử dụng tối đa 45 cuộc gọi đồng thời và hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01 E1/T1 PRI
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2000 Tích hợp từ 8-32 FXS/FXO hoặc 01xE1/T1/PR, hỗ trợ lên đến 85 cuộc gọi đồng thời
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2048 với 8 cổng FXO, 1 cổng E1. Hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01 E1/T1 PRI trên cùng một chassis 19″
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • Gateway.jpg
  • adsun.jpg
  • Polycom.jpg
  • Cisco.jpg
  • m_sony.jpg
  • Xorcom.jpg
Nội dung tin RSS