tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

TONG DAI VOIP

Tổng đài IP

Tổng đài IP Newrock OM20 hỗ trợ 20 account SIP và hỗ trợ 24 Siptrunk, Cổng kết nối đến điện thoại / fax hoặc đường dây analog
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM4-1S/1O có thể nâng cấp tối đa 2 FXS - 2FXO, 8 SIP Extensions, 8 SIP Trunks, hỗ trợ 4 cuộc gọi đồng thời
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Tổng đài IP Newrock OM4-2S/2O giao diện dòng CO, thân SIP và hỗ trợ khách hàng SIP, hiển thị số điện thoại, cổng kết nối USB
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Tổng đài IP Newrock OM4-2S/O tích hợp sẵn 2 đường điện thoại analog và 8 điện thoại Ip SIP, tích hợp sắn cổng kết nối USB
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM4 nâng cấp tối đa 2 FXS - 2FXO, 8 SIP Extensions, 8 SIP Trunks, 4 cuộc gọi đồng thời…
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại IP U200(2FXO-2FXS) tổng đài 2 cổng FXS và 2 cổng FXO, Hỗ trợ nâng cấp tối đa kết nối 16 FXS/FXO và 200 máy lẻ IP SIP
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM50-6S-6O tích hợp sẵn 6 đường trung kế analog, 6 đường điện thoại analog, 120 máy lẻ IP SIP và 62 SIP Trunk
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP MYPBX U100 (2 FXO - 2FXS) hỗ trợ 2 cổng FXS và 2 cổng FXO, sử dụng cho 100 người dùng, tích hợp PSTN, analog phone/FAX
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2007 Tích hợp từ 8-32 FXS/FXO hoặc 01xE1/T1/PRI trên cùng hệ thống, Có thể kết nối với các Astribank bên ngoài
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM50-12S  với 12 đường điện thoại analog, 62 SIP Trunk và cho phép kết nối liền mạch giữa các thiết bị đầu cuối và mạng PSTN
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2011 tích hợp từ 8-32 FXS/FXO hoặc 01xE1/T1/PRI trên cùng hệ thống, hỗ trợ lên đến 45 cuộc gọi đồng thời.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM50-10S-2O tích hợp sẵn 2 đường trung kế analog, 10 đường điện thoại analog hỗ trợ 12 cổng RJ11, 1 cổng WAN
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2003 hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01 E1/T1 PRI trên cùng một chassis 19″
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2006 hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI và 45 cuộc gọi đồng thời
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM50-8S-4O hỗ trợ cổng WAN kết nối với mạng internet, 10/100 Mbps, giữ, chờ cuộc gọi, tự động gọi lại khi bận
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM50-8S tích hợp sẵn 0 đường trung kế analog, 8 đường điện thoại analog, hỗ trợ 12 cổng RJ11
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM50 hỗ trợ lên đến 120 thiết bị đầu cuối SIP như phần mở rộng từ xa, và lên đến 96 FXO analog thân đến PSTN.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP MYPBX U100 (4 FXO - 4FXS) hỗ trợ 4 FXO, 4 FXS, hỗ trợ 100 người dùng và 25 cuộc gọi đồng thời
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM12-8O  tích hợp sẵn 8 đường trung kế analog và 26 điện thoại IP SIP, hỗ trợ tối đa tối đa 24 cổng FXO, FXS
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM12-8S-4O hỗ trợ 20 SIP trunks, 2 khe cắm gắn card tối đa 24 cổng FXO, FXS và 40 cuộc gọi đồng thời
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • panasonic.jpg
  • Cisco.jpg
  • Gateway.jpg
  • adsun.jpg
  • Polycom.jpg
  • Yealink0.jpg