tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

TONG DAI VOIP

Tổng đài IP

Tổng đài VOIP MYPBX U100 (8FXO-48FXS) hỗ trợ 8 FXO, 48 FXS, kết nối với bưu điện thông qua ISDN BRI, PSTN, GSM / UMTS và VoIP.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM12-12S cấu hình 0 đường trung kế analog, 12 đường điện thoại analog và 26 điện thoại Ip SIP
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài VOIP MYPBX SOHO (2FXO-0FXS)  gồm 2 trung kế, 0 máy nhánh Analog, hỗ trợ 16 đường vào ra 100 máy lẻ IP SIP

Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM12-10S-2O giao diện dòng CO, thân SIP và hỗ trợ khách hàng SIP và 40 cuộc gọi đồng thời
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2010 với 16 cổng FXO, 16 cổng FXS, hỗ trợ lên đến 45 cuộc gọi đồng thời, mở rộng không giới hạn
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
TỔNG ĐÀI IP CISCO UC540W- FXO-K9 Hỗ trợ lên đến 104 điện thoại tại nhiều địa điểm, giao diện đơn T1 / E1 thoại tùy chọn (PRI và CAS)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2005 hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI, tích hợp từ 8-32 FXS/FXO
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2008 hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01 E1/T1 PRI trên cùng một chassis 19″
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài VOIP MYPBX V7 (16FXO-0FXS) hỗ trợ tối đa 16 FXO - 0FXS
- Tích hợp Voice Mail 3000 phút
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài VOIP MYPBX V7 (4FXO-6FXS) 4 trung kế FXO, 6 máy nhánh Analog FXS, hỗ trợ 16 đường vào ra 100 máy lẻ IP SIP
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài VOIP MYPBX V7 (2FXO-6FXS) Hỗ trợ tối đa 2FXO - 6FXS, tích hợp Voice Mail 3000 phút, hỗ trợ tối đa 8 cổng GSM
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2000 sử dụng tối đa 45 cuộc gọi đồng thời và hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01 E1/T1 PRI
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM12 hỗ trợ IVR đa cấp, hiển thị số điện thoại, 2 cổng mạng 10/100 Mbps, tích hợp sẵn cổng kết nối USB
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2000 Tích hợp từ 8-32 FXS/FXO hoặc 01xE1/T1/PR, hỗ trợ lên đến 85 cuộc gọi đồng thời
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2048 với 8 cổng FXO, 1 cổng E1. Hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01 E1/T1 PRI trên cùng một chassis 19″
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2009 với 8 cổng FXO, 24 cổng FXS. Hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01 E1/T1 PR
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM502 hỗ trợ lên đến 512 phần mở rộng, 120 cuộc gọi VoIP đồng thời, mang lại lợi ích của SIP trunking, điện thoại SIP,...
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM501 hỗ trợ 120 cuộc gọi VoIP đồng thời, module T1/E1, mối liên kết lên đến 50 trạm
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-MyPBX-U500.JPG
Hệ thống tổng đài MYPBX U500, ( 16 FXO/FXS - 500 SIP), nâng cấp lên đến 16 cổng FXO/FXS
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong dai IP Mypbx U100 (16FXO-64FXS).jpg
Hệ thống tổng đài IP Mypbx U100 (16FXO-64FXS) gồm 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1  LAN, 1 WAN)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • Yealink0.jpg
  • Polycom.jpg
  • callcenter.jpg
  • Grandstream.jpg
  • Cisco.jpg
  • Gateway.jpg