tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

TONG DAI VOIP

Tổng đài IP

Tổng đài IP MYPBX N824-32-96 hỗ trợ 32 tài khoản SIP account kết nối IP phone, Softphone trên PC, hay kết nối vào softphone trên di động
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2001 tích hợp từ 8-32 FXS/FXO hoặc 01xE1/T1/PRI trên cùng hệ thống, hỗ trợ lên đến 45 cuộc gọi đồng thời
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2004 mở rộng từ xa, thư thoại để gửi email, truy cập web vào hộp thư thoại, giao thức kết nối FXS/FXO/PRI
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Tổng đài IP Newrock OM20-2FXS-2FXO hỗ trợ Cổng kết nối đến điện thoại / fax hoặc đường dây analog, chuyển đổi tín hiệu kết nối bộ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP MYPBX U100 (4FXO - 8FXS) tổng đài hỗ trợ 100 người dùng, 25 cuộc gọi đồng thời, 16 port analog, 8 port GSM, 8 port UMTS, 8 port BRI
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Tổng đài IP Newrock OM20-4FXS 4 đường điện thoại analog, giải pháp truyền thông hợp nhất hàng đầu và các nhà cung cấp SIP trunking.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Tổng đài IP Newrock OM20-4FXO Hỗ trợ 24 SIP trunks, Cổng kết nối đến điện thoại / fax hoặc đường dây analog
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Tổng đài IP Newrock OM20 hỗ trợ 20 account SIP và hỗ trợ 24 Siptrunk, Cổng kết nối đến điện thoại / fax hoặc đường dây analog
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM4-1S/1O có thể nâng cấp tối đa 2 FXS - 2FXO, 8 SIP Extensions, 8 SIP Trunks, hỗ trợ 4 cuộc gọi đồng thời
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Tổng đài IP Newrock OM4-2S/2O giao diện dòng CO, thân SIP và hỗ trợ khách hàng SIP, hiển thị số điện thoại, cổng kết nối USB
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Tổng đài IP Newrock OM4-2S/O tích hợp sẵn 2 đường điện thoại analog và 8 điện thoại Ip SIP, tích hợp sắn cổng kết nối USB
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM4 nâng cấp tối đa 2 FXS - 2FXO, 8 SIP Extensions, 8 SIP Trunks, 4 cuộc gọi đồng thời…
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại IP U200(2FXO-2FXS) tổng đài 2 cổng FXS và 2 cổng FXO, Hỗ trợ nâng cấp tối đa kết nối 16 FXS/FXO và 200 máy lẻ IP SIP
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM50-6S-6O tích hợp sẵn 6 đường trung kế analog, 6 đường điện thoại analog, 120 máy lẻ IP SIP và 62 SIP Trunk
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP MYPBX U100 (2 FXO - 2FXS) hỗ trợ 2 cổng FXS và 2 cổng FXO, sử dụng cho 100 người dùng, tích hợp PSTN, analog phone/FAX
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2007 Tích hợp từ 8-32 FXS/FXO hoặc 01xE1/T1/PRI trên cùng hệ thống, Có thể kết nối với các Astribank bên ngoài
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM50-12S  với 12 đường điện thoại analog, 62 SIP Trunk và cho phép kết nối liền mạch giữa các thiết bị đầu cuối và mạng PSTN
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2011 tích hợp từ 8-32 FXS/FXO hoặc 01xE1/T1/PRI trên cùng hệ thống, hỗ trợ lên đến 45 cuộc gọi đồng thời.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM50-10S-2O tích hợp sẵn 2 đường trung kế analog, 10 đường điện thoại analog hỗ trợ 12 cổng RJ11, 1 cổng WAN
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2003 hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01 E1/T1 PRI trên cùng một chassis 19″
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • Xorcom.jpg
  • adsun.jpg
  • Yealink0.jpg
  • panasonic.jpg
  • callcenter.jpg
  • m_toshiba.jpg