tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Tổng đài điện thoại

Tổng đài điện thoại Adsun GX 832 PC khung chính 8 trung kế, 32 máy nhánh ( Phan phoi tong dai-lap dat tong dai dien thoai)
Giá bán:
11.400.000VNĐ
Bảo hành: 18 tháng
Linh kiện Adsun Bàn giám sát  DSS 832 Màn hình LCD 2 dòng, 44 phím ( lap dat tong dai dien thoai-tong dai dien thoai)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 6 tháng
Linh kiện adsun hộp số Dùng để hiển thị số bên ngoài, bên trong gọi đến. lap dat tong dai dien thoai - tong dai dien thoai
Giá bán:
685.000VNĐ
Bảo hành: 6 tháng
Chỉ sử dụng từ Model tổng đài FX208PC , FX312PC, FX416PC…., FX864PC
Giá bán:
430.000VNĐ
Bảo hành: 6 tháng
Dùng lập trình cho các loại tổng đài Panasonic KX-TA308, KX-TA616, KX-TEB308, KX-TES824( linh kien tong dai- lap dat tong dai dien thoai)
Giá bán:
987.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Card hiển thị số gọi đến, dùng hiển thị số gọi đến cho đường bưu điện
Giá bán:
1.449.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Chỉ dùng cho tổng đài KX-TES824
Giá bán:
3.325.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Cung cấp 3 CO lines Analog và 8 cổng Ext ra hỗn hợp cho máy lẻ
Giá bán:
3.123.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Card 16 cổng thuê bao thường với tín hiệu đèn báo tin nhắn
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Card có 16 cổng thuê bao thường.
Giá bán:
8.905.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
23 cổng cho mỗi card, 23 kênh B + 1 kênh D
Giá bán:
18.419.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Linh Kiện Panasonic Card 24 thuê bao KX-TDA6178 cắm trên khung tổng đài  ( lap dat tong dai dien thoai, lap dat tong dai, tong dai dien thoai)
Giá bán:
11.600.000VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
Linh kiện Panasonic PSU-L KX-TDA0103  lap dat tong dai, lap dat tong dai dien thoai, tong dai dien thoai 
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Card tổng đài panasonic giao diện kết nối khung phụ vào với khung chính.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Card AR-CSB316 mở rộng 03 trung kế 16 thuê bao
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card Voice Mail 4 kênh AR-VMIU

Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • dinstar.jpg
  • Cisco.jpg
  • Grandstream.jpg
  • Polycom.jpg
  • m_sony.jpg
  • adsun.jpg