tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

LINH KIỆN TỔNG ĐÀI

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1100: Card ADSL trung kế dùng cho tổng đài  1150 và 1190

Xuất xứ  :  Đức, Brazil   

Giá bán:
5.844.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1100: Card TME1 trung kế luồng,dùng cho tổng đài siemens HiPath  1150, 1190

Xuất xứ  :  Đức, Brazil   

Giá bán:
16.354.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1100: Card ISDN trung kế số 5 port,dùng cho tổng đài siemens HiPath  1150, 1190

Xuất xứ  :  Đức, Brazil   

Giá bán:
9.193.000VNĐ
Bảo hành: 0 tháng

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1100:Card Tổng đài Siemens Hipath 1100 UPoE 8 port cho tổng đài HiPath 1150,1190

Xuất xứ  :  Đức, Brazil   

Giá bán:
4.827.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1100:Card Tổng đài Siemens Hipath 1100 UPoE 4 port cho HiPath 1120,1150,1190

Xuất xứ  :  Đức, Brazil   

Giá bán:
3.465.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1190 :Card Tổng đài Siemens Hipath 1190  EB 8/00 Card mở rộng 8 trung kế

Xuất xứ  :  Đức, Brazil   

Giá bán:
3.465.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1190 :Card Tổng đài Siemens Hipath 1190  EB 4/00 Card mở rộng 4 trung kế

Xuất xứ  :  Đức, Brazil   

Giá bán:
1.732.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1190 :Card Tổng đài Siemens Hipath 1190  EB 0/12 Card mở rộng 12 máy nhánh  

Xuất xứ  :  Đức, Brazil   

Giá bán:
2.956.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1190, Card Tổng đài Siemens Hipath 1190  EB 0/10 Card mở rộng 10 máy nhánh

Xuất xứ  :  Đức, Brazil   

Giá bán:
2.702.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1190 :Card Tổng đài Siemens Hipath 1190  EB 2/06 mở rộng 02 trung kế - 06 thuê bao 

Xuất xứ  :  Đức, Brazil   

Giá bán:
2.090.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • m_sony.jpg
  • siemens.jpg
  • Polycom.jpg
  • Yealink0.jpg
  • dinstar.jpg
  • Grandstream.jpg
Nội dung tin RSS