tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

LINH KIỆN TỔNG ĐÀI

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1190 :Linh kiện tổng đài Siemens Card EB 2/10 mở rộng 02 trung kế - 10 thuê bao 

Xuất xứ  :  Đức, Brazil   

Giá bán:
3.118.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1190 :Linh kiện tổng đài Siemens Expansion Kit: Khung mở rộng cho Hipath 1190 

Xuất xứ  :  Đức, Brazil   

Giá bán:
12.420.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1150 :Linh kiện tổng đài Siemens EB 8/00: Card 08 trung kế

Xuất xứ  :  Đức, Brazil   

Giá bán:
3.465.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1150 :Linh kiện tổng đài Siemens EB 4/00: Card 04 trung kế

Xuất xứ  :  Đức, Brazil   

Giá bán:
1.732.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1150 :Linh kiện tổng đài Siemens EB 0/12: Card 12 thuê bao

Xuất xứ  :  Đức, Brazil   

Giá bán:
2.956.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1150 :Linh kiện tổng đài Siemens EB 0/10: Card 10 thuê bao

Xuất xứ  :  Đức, Brazil   

Giá bán:
2.702.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1150 :Linh kiện tổng đài Siemens EB 2/06: Card 02 trung kế- 06 thuê bao

Xuất xứ  :  Đức, Brazil   

Giá bán:
2.010.000VNĐ
Bảo hành: 0 tháng

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1150 :Linh kiện tổng đài Siemens EB 2/10: Card 02 trung kế- 10 thuê bao

Xuất xứ  :  Đức, Brazil   

Giá bán:
3.118.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mở rộng cho Tổng đài Siemens Hipath 1120 :Linh kiện tổng đài Siemens UPoE - 1120: Card UPoE mở rộng 4 cổng thuê bao số

Giá bán:
3.418.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mở rộng cho Tổng đài Siemens Hipath 1120 :Linh kiện tổng đài Siemens ISDN 1120 - Card ISDN  1 cổng

Xuất xứ  :  Đức, Brazil   

Giá bán:
6.341.000VNĐ
Bảo hành: 0 tháng

Đối tác

  • Gateway.jpg
  • callcenter.jpg
  • siemens.jpg
  • Yealink0.jpg
  • panasonic.jpg
  • Polycom.jpg
Nội dung tin RSS