tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

LINH KIỆN TỔNG ĐÀI

Card mở rộng cho Tổng đài Siemens Hipath 1120-EB 204: Card mở rộng 2 trung kế 4 thuê bao ( Linh kien tong dai sienens)
Giá bán:
1.848.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Linh Kiện tổng đài điện thoại- Bàn điện thoại lập trình giám sát KX-T7603 ( lap trinh tong dai-linh kien tong dai)
Giá bán:
1.220.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Bàn lập trình điện thoai số KX-T7633.Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7633  ( linh kien tong dai, lap trinh lap dat tong dai )
Giá bán:
3.050.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Linh Kiện Tổng đài Panasonic KX-DT321 Bàn lập trình cho tổng đài panasonic KX-TDA/TDE (8 phím gán) ( linh kien tong dai-lap trinh tong dai)
Giá bán:
2.090.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Bàn lập trình cho tổng đài  điện thoại KX-TDA/TDE KX-DT333 ( linh kien lap dat tong dai, linh kien tong dai)
Giá bán:
2.520.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Card 16 Máy Lẻ Số Cho Tổng đài Siemens Hipath 3350-3550 LSU8
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Card 16 cổng kết nối tổng đài siemens Hipath 3550 đến máy lẻ thường
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Card 4 Máy Lẻ Thường kết nối tổng đài Siemens Hipath 3350/3550 4SLA
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Card kết nối tổng đài siemens  Hipath 3550 đến máy lẻ kỹ thuật số
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • Grandstream.jpg
  • Polycom.jpg
  • Xorcom.jpg
  • Gateway.jpg
  • callcenter.jpg
  • panasonic.jpg
Nội dung tin RSS