tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Tổng đài Hipath 1190

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (12 - 84) với 12 trung kế 84 thuê bao, Card EB0/12, Card EB4/00, Card EB8/00

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
44.920.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 10 - 102) với 10 trung kế 102 thuê bao,Card EB8/00,Card EB2/06, Card EB0/12

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
47.586.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 10 - 86) với 10 trung kế 86 thuê bao,Card EB2/10,Card EB2/06, Card EB0/12

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
36.660.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 10- 72) với 10 trung kế - 72 thuê bao ( mở rộng tối đa 32 Trung kế 140 thuê bao)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
34.380.000VNĐ
Bảo hành: 12tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 10- 66 ) với 10 trung kế - 66 thuê bao ( mở rộng tối đa 32 Trung kế 140 thuê bao)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
32.620.000VNĐ
Bảo hành: 12tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 8-120 ) với 8 trung kế - 120 thuê bao ( mở rộng tối đa 32 Trung kế 140 thuê bao)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
50.610.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 8-104 )với 8 trung kế - 104 thuê bao ( mở rộng tối đa 32 Trung kế 140 thuê bao)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
47.439.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (8 vào 108 ra)  với 8 trung kế -108 thuê bao (mở rộng tối đa 32 Trung kế 140 thuê bao)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
48.320.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 8-96 ) với 8 trung kế và 96 thuê bao ( mở rộng tối đa 32 Trung kế 140 thuê bao)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
46.032.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 8-88 ) với 08 đầu vào - 88 đầu ra (mở rộng lên tối đa 32 đầu vào ra 140 đầu ra)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
37.650.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • m_toshiba.jpg
  • Polycom.jpg
  • adsun.jpg
  • Xorcom.jpg
  • siemens.jpg
  • Yealink0.jpg
Nội dung tin RSS