tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Thiết bị LAN - QUANG

03 CO Trunks

01 Digital Extension

Giá bán:
4.050.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
cấu hình 3 đầu vào và 8 đầu ra
Giá bán:
6.843.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Dung lượng 09 trung kế - 40 máy nhánh.
Giá bán:
100.000.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài Analog LG ARIA-SOHO 9-32 Dung lượng 09 trung kế - 32 máy nhánh, Lưu cước 1000 cuộc gọi chế độ Off-line, VoiceMail max 2 giờ / 4 kênh, tối đa 800 user
Giá bán:
15.230.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Dung lượng 06 trung kế - 24 máy nhánh.
Giá bán:
8.760.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài LG ARIA-SOHO 6-16 - Dung lượng 06 trung kế - 16 máy nhánh, Khả năng mở rộng tối đa 12 trung kế và 48 máy nhánh, tích hợp tính năng hiển thị số
Giá bán:
6.578.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
 Tổng đài LG ARIA-SOHO 3-16  Dung lượng 03 trung kế - 16 máy nhánh.
Giá bán:
6.140.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng

câu hình 32 trung kế , 6 thuê bao số, 282 thuê bao Analog

đơn vị tính: bộ

Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng

câu hình 32 trung kế , 6 thuê bao số, 270 thuê bao Analog

đơn vị tính: bộ

Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng

cấu hình 32 trung kế, 6 thuê bao, 246 thuê bao Analog

đơn vị tính: bộ

Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng

Đối tác

  • Xorcom.jpg
  • panasonic.jpg
  • m_toshiba.jpg
  • Gateway.jpg
  • Grandstream.jpg
  • dinstar.jpg
Nội dung tin RSS