tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

TỔNG ĐÀI ANALOG

Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-8-56, 8 trung kế vào và ra 56 máy lẻ, khả năng mở rộng 32 đường trung kế vào và ra 128 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-64, 08 Trung kế - 64 Máy nhánh, nâng cấp 112 trung kế - 120 máy nhánh, 64 trung kế IP
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hệ thống tổng đài Panasonic KX-TDA100D-8-88, 8 đường vào bưu điện ra 88 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-8-96, 8 đường vào bưu điện ra 96 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-8-104, với 08 Trung kế - 104 Máy nhánh, Khả năng nâng cấp 112 trung kế - 120 máy nhánh
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hệ thống tổng đài Panasonic KX-TDA100D-8-112 với 8 đường vào bưu điện ra 112 máy lẻ, Khung chính Panasonic KX-TDA100D
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-16-32, 16 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 16 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ, mở rộng tối đa 120 máy lẻ,
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hệ thống tổng đài Panasonic KX-TDA100D-16-80 16 trung kế và 80 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng 32 đường trung kế  và 128 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-16-88, Cấu hình 16 Trung kế 88 Thuê bao thường(khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • Grandstream.jpg
  • Xorcom.jpg
  • dinstar.jpg
  • Polycom.jpg
  • siemens.jpg
  • m_sony.jpg
Nội dung tin RSS