tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Tổng đài Panasonic

Tổng đài nội bộ KX-TDA600-16-136 với cấu trúc modul xếp trồng, khả năng kết nối mạnh mẽ với các thiết bị ngoại vi
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-32-136, 32 đường vào bưu điện ra 136 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-48-136 với cấu hình 48 đường vào bưu điện ra 136 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 với 16 trung kế vào bưu điện ra 144 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-32-144 với 32 trung kế- 144 thuê bao thường, 06 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 -48 trung kế- 144 thuê bao khung Tổng đài Panasonic KX-TDA600 với 10 khe cắm card mở rộng
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600. 16 trung kế- 152 thuê bao thường (8 thuê bao số)(mở rộng tối đa 32 CO và 238 Ext )
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-48-152 - 48 trung kế- 152 thuê bao thường (8 thuê bao số)(mở rộng tối đa 32 CO và 238 Ext )
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16-160), 01 Card giao diện KX-TDA6110 kết nối khung phụ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • m_toshiba.jpg
  • Xorcom.jpg
  • Gateway.jpg
  • Grandstream.jpg
  • Polycom.jpg
  • callcenter.jpg
Nội dung tin RSS