tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Adsun FX - 208 PC

tong-dai-dien-thoai-Adsun-FX208.jpg
Tổng đài điện thoại Adsun FX 208,  Tổng đài 2 trung kế và 8 line nhánh( Kết nối 2 line bưu điện và có 8 máy nội bộ)
Giá bán:
2.350.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • Gateway.jpg
  • Grandstream.jpg
  • Xorcom.jpg
  • Polycom.jpg
  • m_toshiba.jpg
  • siemens.jpg