tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

TONG DAI VOIP

Panasonic KX-TDE600

TDA600-16-344.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic TDE6 48CO-440EXT với 8 cổng trung kế tương tự, 8 cổng máy nhánh hỗn hợp số, 432 cổng máy nhánh tương tự
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tong-dai-Panasonic-TDE600-48CO-608EXT.jpg

Tổng đài điện thoại Panasonic TDE6 (48CO-608EXT), 8 cổng trung kế tương tự, 8 cổng máy nhánh hỗn hợp số, 600 cổng máy nhánh tương tự

Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tong-dai-panasonic-TDE6-32CO-200EXT.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic TDE6 32CO-200EXT, 8 cổng trung kế tương tự, 8 cổng máy nhánh hỗn hợp số, 192 cổng máy nhánh tương tự
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tong-dai-panasonic-TDE2-16CO-120EXIT.jpg

Tổng đài Panasonic TDE6 16CO-128EXT , 8 cổng trung kế tương tự, 8 cổng máy nhánh hỗn hợp số, 120 cổng máy nhánh tương tự

Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
TED 2 8C0-64.jpg
- 8 cổng trung kế tương tự
- 8 cổng máy nhánh hỗn hợp số
- 288 cổng máy nhánh tương tự
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
KX-TDA100D 8-48.jpg
- 8 cổng trung kế tương tự
- 8 cổng máy nhánh hỗn hợp số
- 240 cổng máy nhánh tương tự
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
tda600-32-536.jpg
- 8 cổng trung kế tương tự
- 8 cổng máy nhánh hỗn hợp số
- 144 cổng máy nhánh tương tự
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng

Đối tác

  • panasonic.jpg
  • Cisco.jpg
  • Yealink0.jpg
  • callcenter.jpg
  • dinstar.jpg
  • siemens.jpg