tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Panasonic KX-TDA600

tong-dai-Panasonic-TDA600-32-920.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic-TDA600(32-920) cấu hình 32 trung kế và 920 máy nhánh(8 thuê bao sổ)tong dai dien thoai panasonic, tong dai noi bo
Giá bán:
481.469.270VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic -TDA600(32-824) cấu hình 32 trung kế và 824 máy nhánh(8 thuê bao số)tong dai dien thoai Panasonic, tong dai noi bo
Giá bán:
436.773.250VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tong dai dien thoai Panasonic KX-TDA600 -32-776.jpg
Tổng đài Panasonic TDA600 [32-776], Cấu hình 32 Trung kế 776 Thuê bao (8 thuê bao số)
Giá bán:
418.896.650VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
tong dai panasonic TDA 600-16-128.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic -TDA600(32-680) cấu hình 32 trung kế và 680 máy nhánh(8 thuê bao số) Tong dai noi bo, tong dai dien thoai noi bo
Giá bán:
383.143.450VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tong dai dien thoai Panasonic KX-TDA600-32-488.jpg
Tổng đài Panasonic KX-TDA600-32-488,(32 đầu vào - 488 đầu ra) Cho phép kết nối nhiều tổng đài thành hệ thống đồng nhất
Giá bán:
311.637.050VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
tda600-32-536.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA600(16-368)Cấu hình 16 Trung kế 368 Thuê bao phân phối tổng đài, lap dat tong dai dien thoai
Giá bán:
230.039.750VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
TDA600-16-344.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA600(16-334) Cấu hình 16 Trung kế 344 Thuê bao phan phoi tong dai, lap dat tong dai dien thoai
Giá bán:
221.101.450VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
TDA 600-16-296.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic  - TDA600(16-320) Cấu hình 16 Trung kế 320 Thuê bao(phan phoi tong dai, ban tong dai dien thoai)
Giá bán:
212.163.150VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
tong-dai-panasonic-kx-tda600-16-272.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA600(16-272) Cấu hình 16 Trung kế 272 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)phan phoi tong dai, lap dat tong dai dien thoai
Giá bán:
194.286.550VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
tda600-32-536.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA600(16-248)  Cấu hình 16 Trung kế 248 Thuê bao phan phoi tong dai- phan phoi tong dai dien thoai
Giá bán:
185.348.250VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tong dai dien thoai Panasonic KX-TDA600-16-224.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 Cấu hình 16 Trung kế 224 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)
Giá bán:
176.409.950VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
tong dai dien thoai Panasonic KX-TDA600 16-200.jpg
TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA600 Dung lượng 16CO-200EXT, khả năng mở rộng tối đa 128 đường trung kế vào và ra 1032 máy lẻ
Giá bán:
130.661.900VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tda600-32-536.jpg
Tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600 Cấu hình 16 Trung kế 176 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)
Giá bán:
1.217.236.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
tda600-32-536.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA600(16-152) Cấu hình 16 Trung kế 152 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)
Giá bán:
112.785.300VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
TDA 600-16-296.jpg
tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 Cấu hình 16 Trung kế 128 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp)
Giá bán:
103.847.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA600(32-536) cấu hình 32 trung kế và 536 máy nhánh ( phan phoi tong dai, nang cap tong dai)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
tong dai dien thoai Panasonic KX-TDA600.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600, Khung chính tổng đài điện thoại IP-PBX. Khả năng ghép nối thêm 03 khung phụ KX-TDA620
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong dai dien thoai Panasonic KX-TDA600 16-8.jpg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-8, 16 trung kế - 8 thuê bao hỗn hợp, 1 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong dai dien thoai Panasonic KX-TDA600 16-16.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-16, 16 trung kế- 16 thuê bao thường, 01 Khung chính Tổng đài Panasonic KX-TDA600.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong dai dien thoai Panasonic KX-TDA600 16-24.jpg
Tổng đài KX-TDA600-16-24, 16 trung kế - 24 thuê bao (8 thuê bao số & 16 thuê bao thường), 1 Khung chính Tổng đài Panasonic KX-TDA600
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • Polycom.jpg
  • Grandstream.jpg
  • m_sony.jpg
  • adsun.jpg
  • siemens.jpg
  • m_toshiba.jpg