tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Panasonic KX-TDA600

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600, Khung chính tổng đài điện thoại IP-PBX. Khả năng ghép nối thêm 03 khung phụ KX-TDA620
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-8, 16 trung kế - 8 thuê bao hỗn hợp, 1 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-16, 16 trung kế- 16 thuê bao thường, 01 Khung chính Tổng đài Panasonic KX-TDA600.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài KX-TDA600-16-24, 16 trung kế - 24 thuê bao (8 thuê bao số & 16 thuê bao thường), 1 Khung chính Tổng đài Panasonic KX-TDA600
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại KX-TDA600-16-32, với 16 trung kế- 32 thuê bao thường, 01 Khung chính Tổng đài Panasonic KX-TDA600.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-40, 16 trung kế- 40 thuê bao, 02 Card KX-TDA6174 mở rộng 16 thuê bao thường
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16 trung kế- 48 thuê bao, với nhiều khe cắm tùy chọn, 01 Khung chính Tổng đài Panasonic KX-TDA600
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-56 16 trung kế - 56 thuê bao (8 thuê bao số & 48 thuê bao thường)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại KX-TDA600-16-64, 16 trung kế- 64 thuê bao thường, 01 Khung chính Tổng đài Panasonic KX-TDA600
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-80 16 trung kế- 80 thuê bao thường, - 01 Khung chính Tổng đài Panasonic KX-TDA600.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • callcenter.jpg
  • Gateway.jpg
  • siemens.jpg
  • Cisco.jpg
  • m_toshiba.jpg
  • panasonic.jpg
Nội dung tin RSS