tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

TONG DAI VOIP

ADSUN GX 824PC

ADSUN GX - 424PC.jpg

Tổng đài điện thoại Adsun GX 824 PC  lắp đặt tổng đài điện thoại- lap dat tong dai dien thoai

Cấu hình  8 trung kế, 24 máy nhánh

Giá bán:
9.138.000VNĐ
Bảo hành: 18 tháng

Đối tác

  • siemens.jpg
  • Grandstream.jpg
  • Polycom.jpg
  • m_sony.jpg
  • Xorcom.jpg
  • Cisco.jpg