tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Panasonic KX-TDA100D

tong dai Panasonic KX-TDA100D (8-120).jpg
Hệ thống tổng đài Panasonic KX-TDA100D-8-112 với 8 đường vào bưu điện ra 112 máy lẻ, Khung chính Panasonic KX-TDA100D
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-dien-thoai-Panasonic KX-TDA100D-8-24.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-24, cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 64 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-dien-thoai-Panasonic KX-TDA100D-8-32.jpg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-8-32, tích hợp sẵn 08 trung kế - 32 thuê bao tương tự, khung chính Panasonic KX-TDA100D
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-dien-thoai-Panasonic KX-TDA100D-8-40.jpg
Hệ thống tổng đài Panasonic KX-TDA100D-8-40 khả năng mở rộng tối đa 32 đường trung kế vào và ra 128 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-dien-thoai-Panasonic KX-TDA100D-8-56.jpg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-8-56, 8 trung kế vào và ra 56 máy lẻ, khả năng mở rộng 32 đường trung kế vào và ra 128 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong dai Panasonic KX-TDA100D (8-64).jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-64, 08 Trung kế - 64 Máy nhánh, nâng cấp 112 trung kế - 120 máy nhánh, 64 trung kế IP
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hệ thống tổng đài Panasonic KX-TDA100D-8-88, 8 đường vào bưu điện ra 88 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong dai Panasonic KX-TDA100D (8-96).jpg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-8-96, 8 đường vào bưu điện ra 96 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong dai Panasonic KX-TDA100D (8-112).jpg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-8-104, với 08 Trung kế - 104 Máy nhánh, Khả năng nâng cấp 112 trung kế - 120 máy nhánh
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-dien-thoai-Panasonic KX-TDA100D-16-32.jpg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-16-32, 16 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-dien-thoai-Panasonic KX-TDA100D-16-64.jpg
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 16 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ, mở rộng tối đa 120 máy lẻ,
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-dien-thoai-Panasonic KX-TDA100D-16-80.jpg
Hệ thống tổng đài Panasonic KX-TDA100D-16-80 16 trung kế và 80 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng 32 đường trung kế  và 128 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-16-88, Cấu hình 16 Trung kế 88 Thuê bao thường(khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-dien-thoai-Panasonic KX-TDA100D-16-96.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-96 Khung chính Panasonic KX-TDA100D tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-dien-thoai-Panasonic KX-TDA100D-16-112.jpg
Hệ thống tổng đài Panasonic KX-TDA100D-16-112 Khả năng nâng cấp 112 trung kế - 120 máy nhánh, 64 trung kế IP chuẩn H.323
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-16-120, Cấu hình 16 Trung kế 120 Thuê bao thường(khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA100D-24-56.jpg
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D-24-56 (24 trung kế - 56 thuê bao analog), Khung chính panasonic KX-TDA100D tích hợp sẵn
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA100D-24-64.jpg
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D : (24 trung kế - 64 thuê bao analog), Tích hợp sẵn 4 cổng máy nhánh số
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA100D-24-72.jpg
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA100D-24-80.jpg
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-24-80 (24 trung kế - 80 thuê bao analog)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • Polycom.jpg
  • siemens.jpg
  • callcenter.jpg
  • dinstar.jpg
  • Gateway.jpg
  • Grandstream.jpg