tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

TONG DAI VOIP

Panasonic KX-TDE200

Tong-dai-panasonic-TDE2-16CO-120EXIT.jpg
tổng đài điện thoại IP Panasonic KX-TDE200: - 8 cổng trung kế tương tự,  8 cổng máy nhánh hỗn hợp số, 112 cổng máy nhánh tương tự
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
TED 2 8C0-64.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic TDE2 16CO-96EXIT :- 8 cổng trung kế tương tự, 8 cổng máy nhánh hỗn hợp số, 88 cổng máy nhánh tương tự
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA200-8-72 - 8 cổng trung kế, 8 cổng máy nhánh hỗn hợp số, 64 cổng máy nhánh tương tự
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tong-dai-Panasonic-TDE200-16CO-112EXIT.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic TDE200 16CO-112EXIT, 8 cổng trung kế tương tự, 8 cổng máy nhánh hỗn hợp số, 104 cổng máy nhánh tương tự
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tong-dai-Panasonic-TDE200-8CO-64EXIT.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic TDE2 8CO-64EXIT  - 8 cổng trung kế tương tự, 8 cổng máy nhánh hỗn hợp số, 56 cổng máy nhánh tương tự
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • Gateway.jpg
  • callcenter.jpg
  • m_sony.jpg
  • Cisco.jpg
  • Grandstream.jpg
  • panasonic.jpg