tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Tổng đài IKE 2000HK - Ext

01 khung chính tổng đài 4 CO 16 EXT
Giá bán:
9.400.000VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Đối tác

  • Grandstream.jpg
  • siemens.jpg
  • Xorcom.jpg
  • Cisco.jpg
  • Polycom.jpg
  • m_sony.jpg
Nội dung tin RSS