tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Tổng đài IP Xorcom

Tổng đài IP Xorcom CXR2009 với 8 cổng FXO, 24 cổng FXS. Hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01 E1/T1 PR
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR3009 với 08 cổng FXO hỗ trợ 08 cuộc gọi đồng thời và 24 cổng FXS sử dụng cho 24 điện thoại Analog
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom XR3009 Asterisk Appliance 08xFXO
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Xorcom XR3019, Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI, Tích hợp từ 8-32 FXS/FXO hoặc 01xE1/T1/PRI
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Xorcom XR3019 Asterisk Appliance là hệ thống tổng đài IP (Asterisk) với 08 cổng FXO hỗ trợ 08 cuộc gọi đồng thời
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Xorcom XR3009 Asterisk Appliance 08xFXO là hệ thống tổng đài IP (Asterisk) với 08 cổng FXO hỗ trợ 08 cuộc gọi đồng thời và 24 cổng FXS sử dụng cho 24 điện thoại Analog
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
Xorcom XE3009 Asterisk Appliance with 08xFXO, 24xFXS, Tích hợp từ 8-32 FXS/FXO hoặc 01xE1/T1/PRI trên cùng hệ thống
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng

Đối tác

  • m_sony.jpg
  • m_toshiba.jpg
  • Yealink0.jpg
  • callcenter.jpg
  • Gateway.jpg
  • siemens.jpg
Nội dung tin RSS