tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

TONG DAI VOIP

Panasonic KX-TDA600

tong dai Panasonic KX-TDA600 (16-232).jpeg
Tổng đài IP  Panasonic KX-TDA600 (16-232) Cho phép kết nối tổng đài thành hệ thống đồng nhất (Thêm card)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
tong dai Panasonic KX-TDA600 (16-240).jpeg
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong dai Panasonic KX-TDA600 (48-240).jpeg
Tổng đài panasonic KX-TDA600 với 48 trung kế - 240 thuê bao, Dung lượng mở rộng linh hoạt tối đa lên đến 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong dai Panasonic KX-TDA600 (32-240).jpeg
Chức năng tổng đài panasonic KX-TDA600 với 32 trung kế - 240 thuê bao, 01 khung phụ tổng đài KX-TDA612
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600-32-248.jpg
Tổng đài Panasonic KX-TDA600: 32 đầu vào - 248 đầu ra, khả năng kết nối mạnh mẽ với các thiết bị ngoại vi
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600-16-256.jpg
Tổng đài điện thoại KX-TDA600 (16-256), 01 Card giao diện KX-TDA6110 kết nối khung phụ (có sẵn cổng kết nối khung phụ thứ nhất)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600-32-256.gif
Tổng đài panasonic KX-TDA600 với 32 trung kế - 256 thuê bao, Khả năng mở rộng đến 1032 máy nhánh
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-panasonic-kx-tda600-16-264.jpg
Hệ thống tổng đài IP panasonic KX-TDA600  với 16 trung kế - 264 thuê bao, Lập trình bằng PC hoặc điện thoại Digital
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600 (32-264).jpg
Chức năng tổng đài panasonic KX-TDA600 với 32 trung kế - 264 thuê bao, Khung chính tổng đài IP-PBX
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600 (32-264).jpg
Tổng đài panasonic KX-TDA600 với 16 trung kế - 280 thuê bao, 01 Card giao diện KX-TDA6110 kết nối khung phụ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600-32-272.jpg
Tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 272 máy lẻ, Khung phụ tổng đài Panasonic KX-TDA620
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600 (32-280).jpeg
Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 280 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600-16-288.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16-288), gồm 10 khe cắm sử dụng để cắm Card máy nhánh và Card trung kế
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600-32-288.jpg
Tổng đài IP  Panasonic KX - TDA600 (32-288), cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 848 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600-16-296.jpg
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 - 16 trung kế - 296 thuê bao
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600 (32-296).jpg
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 - 32 trung kế - 296 thuê bao, 1 khung chính KX-TDA600 + 3 khung phụ KX-TDA620
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600-32-320.jpg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600, Với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 320 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
panasonic KX-TDA600-32-312.jpg
Tổng đài Ip Panasonic KX-TDA600, với 32 trung kế và 312 thuê bao,  01 Khung chính Tổng Đài Panasonic KX-TDA600
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
panasonic KX-TDA600-48-312.jpg
TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI KX - TDA600 - 48-312, Khung chính, Khung phụ, card nối khung phụ, card nguồn, card 16 trung kế.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-TDA600-16-304.jpg
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16 trung kế - 304 thuê bao, 01 khung chính tổng đài KX-TDA600 có 10 khe cắm vào 1 khe option
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • Xorcom.jpg
  • Polycom.jpg
  • dinstar.jpg
  • adsun.jpg
  • callcenter.jpg
  • m_sony.jpg