tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Panasonic KX-TDA600

Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600 (32-160), Dung lượng mở rộng linh hoạt tối đa lên đến 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600 (16-168), Có thể nâng cấp 3 khung khu để nên đến 1032 máy nhánh
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Lắp Tổng đài Panasonic KX-TDA600 (32-168) 02 Card nguồn KX-TDA0103 để cắm hệ thống tổng đài TDA 600
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài panasonic KX-TDA600 cấu hình 48 trung kế-168 máy nhánh, 02 Card nguồn KX-TDA0103 để cắm hệ thống tổng đài TDA 600
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 - 32 trung kế - 176 thuê bao, Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường, hiển thị số
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài panasonic KX-TDA600 Cấu hình KX-TDA600-16-184:16 trung kế và 184 thuê bao, 1 khung phụ tổng đài Panasonic KX-TDA612
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài panasonic KX-TDA600 cấu hình 32 trung kế và 184 thuê bao, Dung lượng mở rộng linh hoạt tối đa lên đến 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài panasonic KX-TDA600 cấu hình 16 trung kế-192 máy nhánh. Khả năng mở rộng đến 1032 máy nhánh
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600 (32-192), 48 trung kế và 192 thuê bao, 01 Khung chính Tổng Đài Panasonic KX-TDA600
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600 (48-192), 48 trung kế và 192 thuê bao, 01 Khung chính Tổng Đài Panasonic KX-TDA600
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • Polycom.jpg
  • Xorcom.jpg
  • m_toshiba.jpg
  • dinstar.jpg
  • siemens.jpg
  • panasonic.jpg
Nội dung tin RSS