tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Panasonic KX-TDA600

Tổng đài điện thoại KX-TDA600 (16-256), 01 Card giao diện KX-TDA6110 kết nối khung phụ (có sẵn cổng kết nối khung phụ thứ nhất)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài panasonic KX-TDA600 với 32 trung kế - 256 thuê bao, Khả năng mở rộng đến 1032 máy nhánh
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hệ thống tổng đài IP panasonic KX-TDA600  với 16 trung kế - 264 thuê bao, Lập trình bằng PC hoặc điện thoại Digital
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Chức năng tổng đài panasonic KX-TDA600 với 32 trung kế - 264 thuê bao, Khung chính tổng đài IP-PBX
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 272 máy lẻ, Khung phụ tổng đài Panasonic KX-TDA620
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài panasonic KX-TDA600 với 16 trung kế - 280 thuê bao, 01 Card giao diện KX-TDA6110 kết nối khung phụ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 280 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16-288), gồm 10 khe cắm sử dụng để cắm Card máy nhánh và Card trung kế
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP  Panasonic KX - TDA600 (32-288), cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 848 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 - 16 trung kế - 296 thuê bao
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • adsun.jpg
  • Yealink0.jpg
  • Cisco.jpg
  • Polycom.jpg
  • dinstar.jpg
  • callcenter.jpg
Nội dung tin RSS