tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

TONG DAI VOIP

Panasonic KX-TDA600

tong-dai-dien-thoai-Panasonic -KX-TDA600-16-400.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-400, 01 khung chính tổng đài KX-TDA600 có 10 khe cắm vào 1 khe option
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tong-dai-dien-thoai-panasonic-KX-TDA600-48-408.jpg
Tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600-48-408, Khung tổng đài Panasonic KX-TDA600 với 10 khe cắm card mở rộng
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tong-dai-dien-thoai-panasonic-KX-TDA600-16-408.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600(16-408), 01 Card giao diện KX-TDA6110 kết nối khung phụ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
tong-dai-dien-thoai-panasonic-KX-TDA600-16-424.jpg
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600(16-424), 03 Card nguồn KX-TDA0103 để cắm hệ thống tổng đài TDA 600
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600(16-416) Cấu hình từ 16 máy nhánh -> 1032 máy nhánh, Nâng cấp tôi đa 1032 máy nhánh
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
tong-dai-dien-thoai-panasonic-KX-TDA600-16-440.jpg
tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600-16-440, 01 Card giao diện KX-TDA6110 kết nối khung phụ (có sẵn cổng kết nối khung phụ thứ nhất)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
Tong-dai-dien-thoai-Panasonic-KX-TDA600-16-456.JPG
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-456, với 16 trung kế - 456 thuê bao (8 thuê bao số & 448 thuê bao thường)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic điện thoại KX-TDA600-16-464, 01 Khung chính tổng đài KX-TDA600.- 02 khung phụ tổng đài KX-TDA612
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tong-dai-dien-thoai-Panasonic-KX-TDA600-16-472.JPG
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-472, Cấu hình 16 trung kế, 472 máy nhánh, 02 khung phụ tổng đài KX-TDA612
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA600-16-480, Cấu hình 16 trung kế, 480 máy nhánh, 01 khung chính tổng đài KX-TDA600
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tong-dai-dien-thoai-panasonic-KX-TDA600-16-504.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-504, 16 trung kế - 504 thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp & 496 thuê bao thường)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tông đài điện thoại KX-TDA600-16-512, 01 Card giao diện KX-TDA6110 kết nối khung phụ (có sẵn cổng kết nối khung phụ thứ nhất)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-520, Lập trình bằng máy tính hoặc bằng bàn điện thoại số. Khả năng kết nối card E1, ISDN, Voip
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tong-dai-dien-thoai-panasonic-KX-TDA600-16-528.jpeg
Tổng đài IP KX-TDA600-16-528, Cho phép kết nối nhiều tổng đài thành hệ thống đồng nhất (thêm card)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-544, gồm: 16 trung kế vào bưu điện ra 544 máy lẻ nội bộ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tong-dai-dien-thoai-panasonic-KX-TDA600-16-552.jpg
Tổng đài điện thoại KX- TDA600-16-552, Cho phép kết nối nhiều tổng đài thành hệ thống đồng nhất (thêm card)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tong-dai-dien-thoai-panasonic-KX-TDA600-32-680.jpg
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA600 -32-680 với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 680 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tong-dai-dien-thoai-panasonic-KX-TDA600-32-824.jpg
Tổng đài điện thoại KX-TDA600 -32-824 với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 824 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ,
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-560, 01 Khung chính tổng đài KX-TDA600, 03 khung phụ tổng đài KX-TDA612
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • Polycom.jpg
  • siemens.jpg
  • m_toshiba.jpg
  • Xorcom.jpg
  • callcenter.jpg
  • Grandstream.jpg