Tổng đài cloud, tổng đàiảo, tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Patton Gateway

Thiết bị VoIP Gateway Patton (2157R) Ruggedized—Operating temperature of -40 to 85°C
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Voip gateway patton (2173R) công nghiệp Ethernet Extender Kit (1 đơn vị địa phương x 1 đơn vị từ xa)
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Cổng nối Voip Gateway Patton SN4524/JO/EUI hỗ trợ đèn LED cho hệ thống, Ethernet, và hiện trạng cuộc gọi, thích hợp với Tong dai IP
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Cổng Kết Nối Mạng Có Dây Patton SN4941/4E120V/EUI - 4 Span Cổng 120 kênh
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Thiết bị VoIP Gateway Patton 48v (2157R) RJ-11 on copper line side, RJ-45 for Ethernet connection
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng