Tổng đài cloud, tổng đàiảo, tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Linh Kiện IP

Modul ghi âm qua cổng USB dùng cho tổng đài MyPBX U300 rất thuận tiện
Giá bán:
Bảo hành: 12 Tháng