tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Linh kiện LG

Card Tổng đài điện thoại LG  AR-EZPD.STG: LG-Nortel - Keycode kích hoạt  chức năng của 48 phần mềm EZ-Phone.

Hãng sản xuất: LG 

Giá bán:
1.270.000VNĐ
Bảo hành: 18 tháng

Card Tổng đài điện thoại LG  AR-DPU2.STG: Card giao tiếp doorphone 2 kênh, Card tổng đài LG-ERICSSON AR-DPU2.STG

Hãng sản xuất: LG 

Giá bán:
623.000VNĐ
Bảo hành: 18 tháng

Card Tổng đài điện thoại LG  AR-LANU.STG: Card giao tiếp mạng LAN - AR-LAN, Tốc độ 10 Base-T,  Giao diện RJ45

Hãng sản xuất: LG 

Giá bán:
623.000VNĐ
Bảo hành: 18 tháng

Card Tổng đài điện thoại LG  AR-CMU50PR.STG: Card tổng đài LG - ERICSSON AR-CMU50PR.STG, Card nhận xung đảo cực tính cước

Hãng sản xuất: LG 

Giá bán:
554.000VNĐ
Bảo hành: 18 tháng

Card Tổng đài điện thoại LG  AR-MODU.STG: Card tổng đài LG-Nortel AR-MODU.STG, kết nối lập trình - tính cước từ xa

Hãng sản xuất: LG 

Giá bán:
623.000VNĐ
Bảo hành: 18 tháng

Card Tổng đài điện thoại LG  AR-VMUI.STG: Card Voice Mail Disa 4 kênh AR-VMIU dùng cho tổng đài LG

Hãng sản xuất: LG 

Giá bán:
4.986.000VNĐ
Bảo hành: 18 tháng

Card Tổng đài điện thoại LG  AR-AAFU.STG: 4 kênh dùng cho tổng đài LG Nortel ARiA SOHO, 70 bản tin/ 10 phút

Hãng sản xuất: LG  

Giá bán:
693.000VNĐ
Bảo hành: 18 tháng

Card Tổng đài điện thoại LG  AR-CSB316.STG: Card mở rộng 3 trung kế CO, 16 thuê bao analog

Hãng sản xuất: LG 

Giá bán:
5.586.000VNĐ
Bảo hành: 18 tháng

Card Tổng đài điện thoại LG  AR-CHB308.STG: Card mở rộng 3 trung kế CO, 8 thuê bao hỗn hợp

Hãng sản xuất: LG 

Giá bán:
3.759.000VNĐ
Bảo hành: 18 tháng

Card Tổng đài điện thoại LG AR-SLIB8.STG: Card mở rộng 8 thuê bao Analog

Hãng sản xuất: LG 

Giá bán:
3.192.000VNĐ
Bảo hành: 18 tháng

Đối tác

  • Yealink0.jpg
  • siemens.jpg
  • callcenter.jpg
  • Gateway.jpg
  • adsun.jpg
  • Cisco.jpg
Nội dung tin RSS