Tổng đài cloud, tổng đàiảo, tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Switch Mạng 10/100

Tổng đài Analog LG ARIA-SOHO 9-32 Dung lượng 09 trung kế - 32 máy nhánh, Lưu cước 1000 cuộc gọi chế độ Off-line, VoiceMail max 2 giờ / 4 kênh, tối đa 800 user
Giá bán:
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài LG ARIA-SOHO 6-16 - Dung lượng 06 trung kế - 16 máy nhánh, Khả năng mở rộng tối đa 12 trung kế và 48 máy nhánh, tích hợp tính năng hiển thị số
Giá bán:
Bảo hành: 15 tháng
Dung lượng 06 trung kế - 24 máy nhánh.
Giá bán:
Bảo hành: 15 tháng
 Tổng đài LG ARIA-SOHO 3-16  Dung lượng 03 trung kế - 16 máy nhánh.
Giá bán:
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại LG-Ericsson ARIA SOHO-12-48, 01 Khung chính 02 khe cắm, tích hợp sẵn 03 CO(ISDN) / 08 Ext Analog, hiển thị số.
Giá bán:
Bảo hành: 15 tháng
Dung lượng 09 trung kế - 40 máy nhánh.
Giá bán:
Bảo hành: 15 tháng
03 CO Trunks

01 Digital Extension

Giá bán:
Bảo hành: 15 tháng
cấu hình 3 đầu vào và 8 đầu ra
Giá bán:
Bảo hành: 15 tháng