tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Phần mềm tính cước

Phần Mềm Quản Lý Cước Tổng Đài Nội bộ, Quản lý cước cuộc gọi theo mã cá nhân (Account code & Walking COS hay Pin Code).
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
Phần mềm tính cước tổng đài Panasonic KX-TDA100D, Quản lý được Account Code tới từng ngươời sử dụng
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
Phần mềm tính cước dùng cho tổng đài ADSUN, Chức năng tính cước có đảo cực điện thoại.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
Phân mềm tính cước - quản lý cuộc gọi và quản lý khách sạn, Quản lý cước cuộc gọi theo mã cá nhân (Account code & Walking COS hay Pin Code)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
Phần mềm tính cước tổng đài license 48 máy lẻ, Quản lý cước phí hàng tháng goi đi của từng máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
Phần mềm tính cước tổng đài license 40 máy lẻ, Quản lý cước phí hàng tháng goi đi của từng máy lẻ. - Kiểm soát nhân viên gọi nhiều gọi ít
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 48 tháng
Phần mềm tính cước tổng đài license 24 máy lẻ, Quản lý cước phí điện thoại hàng tháng goi đi của từng máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
Hiển thị thông tin người gọi đến trên máy tính, điện thoại IP,  Cho phép hiển thị lịch sử thông tin của người gọi đến qua số điện thoại
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Phần mềm tính cước tổng đài license 16 máy lẻ, Quản lý cước phí hàng tháng goi đi của từng máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Phần mềm tính cước tổng đài điện thoại nội bộ HS-PBX Hotel, Quản lý tính cước tự động, chính xác thay vì tính toán thủ công.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng

Đối tác

  • Cisco.jpg
  • callcenter.jpg
  • m_toshiba.jpg
  • m_sony.jpg
  • adsun.jpg
  • Yealink0.jpg
Nội dung tin RSS