Tổng đài cloud, tổng đàiảo, tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Cáp quang

SC to ST Duplex, SM 9/125  Ceramic Patch Cable 3m
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

SC to SC Duplex, MM 50/125  Ceramic Patch Cable 3m

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng