tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Linh kiện Siemens

Hộp thư thoại Tổng đài Siemens Voice Mail box  EVM,dung lượng 2 giờ và ghi ấm tối đa 5p.

Xuất xứ  :  Đức, Brazil   

Giá bán:
1.848.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1100: Điện thoại lập trình siemen OpenStage Key Module 15  Bàn kiểm soát 15 phím chức năng mở rộng cho bàn kỹ thuật số.

Giá bán:
1.409.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bàn giám sát 90 máy nhánh dùng cho tổng đài Siemens BLF-90 (Phải gắn vào điện thoại kỹ thuật số). Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1100: 

Giá bán:
13.421.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1100: Điện thoại lập trình siemen OpenStage 80T  dùng để cài đặt, lập trình tổng đài Siemens HiPath 3000/ 4000, sử dụng Điện thoại trực lễ tân

Giá bán:
7.946.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1100: Điện thoại lập trình siemen OpenStage 40T  bàn kiểm soát, điện thoại số.(LCD 6 dòng backlit hiển thị đồ họa, 6 phím gán….)

Giá bán:
4.435.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1100: Điện thoại lập trình siemen OpenStage 30T  bàn kiểm soát, điện thoại số.( màn hình LED hiện thì 2 dòng, 8 phím gán….)

Giá bán:
3.003.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1100: Điện thoại lập trình SIEMENS PROFISET-3030  Bàn lập trình tổng đài Siemens, dùng cho tiếp tân, 16 phím nhớ/phím chức năng

Giá bán:
1.894.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1100: Nguồn cấp Siemens Adaptor V.2, kết nối tổng đài với máy tính để lập trình 

Xuất xứ  :  Đức, Brazil   

Giá bán:
1.871.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1100: Card ADSL trung kế dùng cho tổng đài  1150 và 1190

Xuất xứ  :  Đức, Brazil   

Giá bán:
5.844.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mở rộng Tổng đài Siemens Hipath 1100: Card TME1 trung kế luồng,dùng cho tổng đài siemens HiPath  1150, 1190

Xuất xứ  :  Đức, Brazil   

Giá bán:
16.354.000VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • dinstar.jpg
  • Cisco.jpg
  • Grandstream.jpg
  • callcenter.jpg
  • m_toshiba.jpg
  • Xorcom.jpg
Nội dung tin RSS