tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Danh mục sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA200, ấu hình 8 đường vào bưu điện ra 128 máy lẻ nội bộ, mở rộng linh hoạt lên tối đa 32
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-TDA200 Dung lượng 8CO-72EXT, 01 Khung chính tổng đài 10 khe cắm và 1 khe option
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại PANASONIC KX-TDA200-16-80, 01 Khung chính tổng đài 10 khe cắm và 1 khe option. 01 Card nguồn KX-TDA0104 cho hệ thống tổng đài TDA 200
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại panasonic KX TDA200-8-64, Dung lượng 8CO-64EXT, Dung lượng mở rộng linh hoạt lên tối đa 16 trung kế 128 máy lẻ
Giá bán:
45.375.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA200- 8-88, với 8 trung kế và 88 thuê bao, Quản lý cuộc gọi và cung cấp 1000 Account code quản lý cho từng máy lẻ
Giá bán:
59.730.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA200-16-72, với 16 trung kế và 72 thuê bao, 01 Khung chính tổng đài 10 khe cắm và 1 khe option
Giá bán:
48.939.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng

Đối tác

  • m_sony.jpg
  • Yealink0.jpg
  • adsun.jpg
  • m_toshiba.jpg
  • Xorcom.jpg
  • Grandstream.jpg
Nội dung tin RSS