tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Panasonic KX-TDA200

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA200, ấu hình 8 đường vào bưu điện ra 128 máy lẻ nội bộ, mở rộng linh hoạt lên tối đa 32
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-TDA200 Dung lượng 8CO-72EXT, 01 Khung chính tổng đài 10 khe cắm và 1 khe option
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại PANASONIC KX-TDA200-16-80, 01 Khung chính tổng đài 10 khe cắm và 1 khe option. 01 Card nguồn KX-TDA0104 cho hệ thống tổng đài TDA 200
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại panasonic KX TDA200-8-64, Dung lượng 8CO-64EXT, Dung lượng mở rộng linh hoạt lên tối đa 16 trung kế 128 máy lẻ
Giá bán:
45.375.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA200- 8-88, với 8 trung kế và 88 thuê bao, Quản lý cuộc gọi và cung cấp 1000 Account code quản lý cho từng máy lẻ
Giá bán:
59.730.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA200-16-72, với 16 trung kế và 72 thuê bao, 01 Khung chính tổng đài 10 khe cắm và 1 khe option
Giá bán:
48.939.000VNĐ
Bảo hành: 15 tháng

Đối tác

  • Cisco.jpg
  • Yealink0.jpg
  • siemens.jpg
  • Xorcom.jpg
  • Polycom.jpg
  • m_sony.jpg
Nội dung tin RSS