Tổng đài cloud, tổng đàiảo, tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonoc KX-T308, KX-T616

Công ty chúng tôi Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonoc KX-T308, KX-T616 đến với quý khách hàng.
huong dan lap trinh tong dai  Panasonoc KX-T308, KX-T616.jpg
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX-T308, KX-T616

  I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

- Cắm nguồn vào tổng đài

- Cắm bàn lập trình vào jack số 01 của tổng đàI (Lưu ý lập trình chỉ được thực hiện khi bàn lập trình cắm vào jack số 01)

- Cắm đường line điện thoại vào Jack CO.

- Sau đó bật công tắc POWER của tổng đài lên Đèn trên mặt trước của tổng đài sáng lên.

- Trước khi lập trình. Nhấn phím PROGRAM trên tổng đài để chuyển sang chế độ lập trình.

- Nhấn phím {*}, {#}

- Màn hình hiển thị PASSWORD  (nhập mật khẩu vào): bạn sử dụng bàn phím để đánh vào các số 1. 2. 3. 4.

II. CÁC PHÍM CHỨC NĂNG TRÊN BÀN LẬP TRÌNH 7730:

- Phím AUTODIAL là phím STORE (Nhớ dữ liệu)

- Phím AUTOANWER là phím SELECT (Lựa chọn tham số)

- Phím SP-PHONE là phím NEXT (nạp tham số tiếp theo)

- Phím HOLD là phím END (kết thúc sau mỗi lệnh)

- Phím FWD/DND để chuyển lên phía trước

III. CÁC LỆNH LẬP TRÌNH:

Bạn phải chắc chắn bàn lập trình được cắm vào Jack số 01

Nhấn phím PROGRAM trên bàn lập trình để chuyển sang chế độ lập trình. Nhấn phím {*}, nhấn phím {#}

Màn hình hiển thị PASSWORD  (nhập mật khẩu vào): bạn sử dụng bàn phím để đánh vào các số 1. 2. 3. 4.

1. THIẾT LẬP THỜI GIAN.

- Lệnh : {000} {NEXT}{vào năm chỉ vào 02 số cuối}{FWD}{SELECT để chọn tháng}{FWD} {vào ngày {SELECT để chọn ngày }{FWD}{vào  giờ hiện tại vào hai số}{FWD}{vào  phút hiện tại vào hai số}{FWD}{SELECT để chọn AM/PM }{STORE}{END}

2. THIẾT LẬP KIỂU CHUYỂN THỜI GIAN.

Lện nhằm mục đích thiết lập chế độ thủ công hay Chế độ tự động của việc chuyển chế độ hoạt động của tổng đài theo chế độ ngày , chế độ buổi trưa, chế độ ban đêm.

- Lệnh : {006} {NEXT}{SELECT để chọn kiểu Man/thủ công hoặc chọn Auto/Tự động}{STORE} {END}

3 THIẾT LẬP THỜI GIAN CỦA DỊCH VỤ.

Lệnh này nhằm mục đích cụ thể hoá thời gian của từng khoảng thời gian ngày, trưa và tối. Buổi ngày được định nghĩa là từ  mấy giờ đến máy giờ, buổi trưa là từ mấy giờ. Lệnh này hơi bị quan trọng nếu như KIỂU CHUYỂN THỜI GIAN của bạn là Tự động. Như thế này nhé, trời sinh ra cô lê tân là để vào giờ hành chính thì điện thoại chỉ đổ vào số máy của cô ấy thôi. Và thế nào là buổi ngày thì sẽ được định nghĩa trong cái lệnh điệp viên 007 này. Còn buổi tối thì bạn cần điện thoại gọi đến đổ vào cái thuê bao trong giường ngủ của ông bảo vệ. Thế nào là buổi tối thì PANASONIC cho bạn quy định bằng cái lênh 007

- Lệnh : {007} {NEXT}{Nhấn phím * để chọn tất cả các ngày trong tuần}{SELECT để chọn Day/Ngày}{FWD}{Vào giờ bắt đầu của ban ngày ví dụ công ty bạn làm việc từ 08 thì đánh 08}{FWD}{Vào phút bắt đầu của ban ngày ví dụ công ty bạn làm việc từ 08h00 thì đánh 00}{FWD}{SELECT để chọn AM/PM}{STORE} {END}

- Giá trị ngầm dịnh của nhà máy là Buổi ngày từ 9h00 sáng đến 05h00 chiều (Sướng thế)

- Giá trị ngầm dịnh của nhà máy là Buổi trưa chưa có (Hơi khổ)

Lưu ý: Nếu quý khách nào dễ tính, ngày hay đêm cũng không quan trọng kiểu tắt đèn số 9 cũng như số 10 thì cái lệnh này có thể bỏ qua.

4. GÁN SỐ CHO TỪNG THUÊ BAO.

Tổng đài KX-T308/616 có 03 kiểu gán số cho các thuê bao. Trong đó:

- PLAN 1: kiểu thứ nhất này số thuê bao được gán tuần thự từ 100 đến 199

- PLAN 2: kiểu thứ hai này số thuê bao được gán tuần thự từ 100 đến 499

- PLAN 3: kiểu thứ ba này số thuê bao được gán tuần thự từ 00 đến 99

- Lệnh : {009} {NEXT}{SELECT để chọn kiểu PLAN 1 hoặc 2 hoặc 3} {STORE}{NEXT}{màn hình hiển thị JACK NO?}{Sử dụng bàn phím đánh số thuê bao vào}{STORE}{END}

- Sau đó tuần tự cho các thuê bao khác.

5. THIẾT LẬP SỐ TRUY CẬP TỔNG ĐÀI

Quý khách lắp tổng đài nội bộ thì khi sử dụng để gọi ra ngoài bắt buộc quý khách phải quay số truy cập trung kế (Số 0 hoặc số 9). Lệnh này nhằm mục đích thiết lập số truy cập đó

- Lệnh : {121} {NEXT}{SELECT  chọn số truy cập là O hoặc 9}{STORE} {NEXT} {END}

- Giá trị ngầm định của nhà máy là 9

6. THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ CHIẾM GIỮ TRUNG KẾ TỰ ĐỘNG

- Lệnh : {122} {NEXT}{SELECT  chọn chế độ tự động ENABLE/}{STORE}  {END}

- Giá trị ngầm định của nhà máy là DISABLE (không truy cập tự động)

7. KHAI BÁO SỐ TRUNG KẾ SỬ DỤNG TRONG TỔNG ĐÀI

Quý khách lắp tổng đài nội bộ với dưng lượng 03 trung kế (KX-T308) 06 trung kế (KX-T616). Tuy nhiên trên thực tế thì không nên phung phí mà đi nuôi bưu điện đến 06 trung kế. Tuỳ theo yêu cầu công việc của quý khách mà sử dụng từ 02 đến 04 trung kế. Điều này sẽ tiết kiệm tiền cho bạn hơn. Muốn vậy, Bạn nhất thiết là phải khai báo số trung kế sử dụng thực tế cho tổng đài.

- Lệnh : {400} {NEXT}{Màn hình hiển thị CO NO? số trung kế mà bạn phải khai báo}{SELECT  chọn sử dụng là CONNECT/không sử dụng là NOT CONNECT}{STORE} {NEXT} {END}

- Giá trị ngầm định của nhà máy là CONNECT

8.   THIẾT LẬP KIỂU QUAY CHO TỔNG ĐÀI:

Có một thực tế là một số khách hàng không hiểu tại sao họ không thể gọi ra khỏi tổng đài để buôn điện thoại, Chính xác là tổng đài chưa được thiết lập kiểu quay số thích hợp. Thông thường cần phải chuyển sang tín hiệu đa tần.

- Lệnh : {401} {NEXT}{Màn hình hiển thị CO NO? số trung kế mà bạn phải khai báo}{SELECT  chọn sử dụng là DTMF }{STORE} {END}

- Giá trị ngầm định của nhà máy là PULSE

9. LẬP TRÌNH CHO PHÉP THUÊ BAO GỌI RA NGOÀI:

Thực tế là tài nguyên luôn luôn có giới hạn cũng như ngân sách để thanh toán tiền điện thoại cũng không có nhiều lắm. Chính vì vậy, ông PANASONIC cho rằng một số máy quan trọng thì cho gọi ra ngoài để kiếm tiền thanh toán tiền điện thoại hàng tháng. Còn các thuê bao khác không quan trọng thì chỉ nên nghe và trả lời chứ không nên gọi ra ngoài làm gì. Nói tóm lại, bản chất của lệnh này là cho phép hay không cho phép thuê bao gọi ra ngoài. Lệnh có 03 cơ chế thời gian: ngày , trưa và tối

- Ban ngày. Lệnh : {405} {NEXT}{Màn hình hiển thị CO NO? số trung kế mà bạn phải khai báo: Bạn nhấn luôn phím * để khai báo tất cả các trung kế}{#}{Màn  hình hiển thị Jack No? Bạn đánh số thuê bao không cho gọi ra ngoài}{SELECT  cho phép ENABLE/không cho phép DISABLE }{STORE} {END}

- Giá trị ngầm định của nhà máy là ENABLE /cho phép goi ra ngoài

- Buổi tối. Lệnh : {406} {NEXT}{Màn hình hiển thị CO NO? số trung kế mà bạn phải khai báo: Bạn nhấn luôn phím * để khai báo tất cả các trung kế}{#}{Màn  hình hiển thị Jack No? Bạn đánh số thuê bao không cho gọi ra ngoài}{SELECT  cho phép ENABLE/không cho phép DISABLE }{STORE} {END}

- Giá trị ngầm định của nhà máy là ENABLE /cho phép goi ra ngoài

- Ban trưa. Lệnh : {407} {NEXT}{Màn hình hiển thị CO NO? số trung kế mà bạn phải khai báo: Bạn nhấn luôn phím * để khai báo tất cả các trung kế}{#}{Màn  hình hiển thị Jack No? Bạn đánh số thuê bao không cho gọi ra ngoài}{SELECT  cho phép ENABLE/không cho phép DISABLE }{STORE} {END}

- Giá trị ngầm định của nhà máy là ENABLE /cho phép goi ra ngoài

10. LẬP TRÌNH ĐỔ CHUÔNG CHO TỔNG ĐÀI:

Quý khách hàng có phàn nàn với chúng tôi rằng họ trang bị 01 tổng đài PANASONIC và rất thuận lợi trong khai thác và sử dụng song khách hàng hơi phân vân rằng họ đau đầu quá khi có cuộc gọi từ ngoài vào thì tất cả các máy đều đổ chuông đồng loạt. Buồn cười quá! Thế thì có mà uống PANADOL suốt ngày bởi PANASONIC rất linh hoạt trong vấn đề này. Nói thì dài nhưng bản chất của lệnh này là khi có điện thoại từ ngoài vào Quý khách có thể cho đổ chuông vào một thuê bao cụ thể. Ví dụ như chuông sẽ đổ vào lễ tân trong giờ hành chính, và đổ chuông vào số máy bảo vệ vào ban đêm. Nhìn chung là hơi bị hay đấy.

Lệnh có 03 cơ chế thời gian: ngày , trưa và tối

-  Ban ngày. Lệnh : {408} {NEXT}{Màn hình hiển thị CO NO? số trung kế mà bạn phảI khai báo: Bạn nhấn luôn phím * để khai báo tất cả các trung kế}{#}{Màn  hình hiển thị Jack No? Bạn đánh số thuê bao để chọn thuê bao được đổ chuông hay không đô chuông }{SELECT  cho phép đổ chuông ENABLE/không cho phép đổ chuông DISABLE }{STORE} {END}

- Giá trị ngầm định của nhà máy là ENABLE /cho phép đổ chuông

- Buổi tối. Lệnh : {409} {NEXT}{Màn hình hiển thị CO NO? số trung kế mà bạn phải khai báo: Bạn nhấn luôn phím * để khai báo tất cả các trung kế}{#}{Màn  hình hiển thị Jack No? Bạn đánh số thuê bao để chọn thuê bao được đổ chuông hay không đô chuông }{SELECT  cho phép đổ chuông ENABLE/không cho phép đổ chuông DISABLE }{STORE} {END}

- Giá trị ngầm định của nhà máy là ENABLE /cho phép đổ chuông

- Ban trưa. Lệnh : {410} {NEXT}{Màn hình hiển thị CO NO? số trung kế mà bạn phải khai báo: Bạn nhấn luôn phím * để khai báo tất cả các trung kế}{#}{Màn  hình hiển thị Jack No? Bạn đánh số thuê bao để chọn thuê bao được đổ chuông hay không đô chuông }{SELECT  cho phép đổ chuông ENABLE/không cho phép đổ chuông DISABLE }{STORE} {END}

- Giá trị ngầm định của nhà máy là ENABLE /cho phép đổ chuông

11. LẬP TRÌNH KIỂM SOÁT CUỘC GỌI KHÔNG CHO PHÉP GỌI DI ĐỘNG/NGOẠI TỈNH:

Quý khách hàng cho rằng tiện lợi thì rất tiện lợi song mấy cô nhân viên trong công ty hay sử dụng điện thoại công ty để nấu cháo điện thoại với người yêu. Mà tình yêu thì dài và bao la rộng lớn lắm... Thế thì càng chết rồi

Nhưng PANASONIC luôn tuyệt vời: thuê bao nào đang có người yêu dĩ nhiên sẽ không được phép gọi di động và ngoại tỉnh. Nhưng hay hơn nữa là xếp thì vẫn có thể gọi di động cho bồ.... Dưới đây là toàn bộ nội dung lệnh nhằm thiết lập việc khoá đầu O ngăn cản gọi di động và ngoại tỉnh. Khổng Tử bảo rằng “Nhân , Lễ và Chính Danh”. Trong đó, Chính danh hiểu đơn sơ mộc mạc như quần chúng là mỗi người đều có thứ bậc, địa vị khác nhau trong xã hội. Mỗi sự khác nhau về vị trí thì nên phải tự biết mình được hưởng quyền lợi gì, mặc quần áo gì..PANASONIC cũng đơn giản và mộc mạc như vậy. Thuê bao của Trưởng Phòng đương nhiên là thuê bao loại 1. Thuê bao của các nhân viên không cần thiết là loại thuê bao cấp 2. Chúng ta sẽ thực hành nghiên cứu cái lệnh thiết lập cấp 2 cho các thuê bao. (Kỹ thuật viên lập trình thường hay gọi cái lệnh này là Cờ lác ợp xơ vít Class of service)

Lệnh có 03 cơ chế thời gian: ngày , trưa và tối

- Ban ngày. Lệnh : {601} {NEXT}{Màn hình hiển thị Jack No? Bạn đánh số thuê bao để chọn thuê bao chuyển sang công dân hạng 2 }{Màn hình hiển thị COS bạn dánh số 2 vào}{STORE} {END}

- Giá trị ngầm định của nhà máy là Tất các các Jack / cấp 1

Phân loại thuê bao xong (những thuê bao mà quý khách bảo là loại công dân hạng 2 đấy) thì bây giờ cụ thể hoá trong luật là cái dạng thuê bao loại 2 được quyền gì và không được quyền gì. Muốn vậy bạn phải vào cái lệnh gọi là lệnh 302. Bản chất của lệnh này là quy định những thuê bao hạng 2 này không được gọi di động, gọi ngoại tỉnh, gọi qua dịch vụ 171, gọi 1080..

- Lệnh : {302} {NEXT}{Màn hình hiển thị CODE No?Số thứ tự của code Bạn đánh số 0}{Đánh số 0 để cấm đầu 0, hoặc đánh số 1 để cấm gọi đầu 1 }{STORE} {END}

- Bạn tiến hành tuần tự nếu bạn muốn cấp cả đầu 0 và cấm cả đầu 1.... Mỗi mức cấm này có đến 20 code

- Giá trị ngầm định của nhà máy là Tất các các code đều rỗng

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI KX-T308, KX-T616

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

- Dĩ nhiên là quý khách phải mua một chiếc tổng đài

- Quý khách cũng đã lập trình xong

- Đảm bảo là phải có điện mới sử dụng được.

II. KHAI THÁC SỬ DỤNG:

1. TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN:

- Khi có điện thoại gọi đến thì máy đổ chuông sẽ là máy quý khách đã lựa chọn trong lệnh 408, 409, 410

- Và việc tiếp theo là nhấc máy lên và “Alô, tổng đài PANASONIC xin nghe!”. Quá dễ!!!

2. TRUYỀN CUỘC GỌI:

- Chuông điện thoại đổ ring ring ring , Bạn là lễ tân , tất nhiên bạn sẽ nhấc máy và người gọi từ ngoài vào muốn gặp trưởng phòng(Số máy của Trưởng phòng là 108. Số máy của xếp bao giờ cũng đẹp). Bạn trả lời “Quý khách vui lòng chờ trong giấy lát”, sau đó nhấn phím TRANSFER  (hoặc FLASH )trên điện thoại, chờ có tín hiệu TONE thì quay số 108. Trường phòng sẽ “A Lố! Tôi nghe!”. Bạn hết sức nhẹ nhàng, tình cảm “Thưa anh, anh có điện thoại”. Sau đó, bạn để ống nghe xuống. Và tất nhiên xếp sẽ nói chuyện  với người gọi từ ngoài vào (Người đấy là ai thì có trời mà biết được? Tất nhiên bạn cũng không nên tò mò như vậy)

- Điều này hoàn toàn tương tự với các thuê bao khác trong tổng đài khi muốn chuyển cuộc gọi cho các cá nhân khác trong công ty , trong bộ phận.

3. THỰC HIỆN CUỘC GỌI RA NGOÀI:

- Bạn nhấc tổ hợp điện thoại lên.

- Nhấn số 9 để truy cập vào đường line của bưu điện. Chờ có tín hiệu tone mời gọi

- Bạn quay số ĐT cần gọi.

- Nói chuyện thì vô tư nhưng hết sức quán triệt tinh thần tiết kiệm tiền điện thoại nhé.

- Lưu ý: Nếu số máy của bạn bị cấm gọi ra ngoài theo lệnh 405, 406, 407 thì có trời cứu.

Bạn hãy tìm cái máy nào được phép gọi ra ngoài để thực hiện cuộc gọi nhé. Cách hiệu quả nhất và bền lâu nhất là bạn lên gặp xếp và trình bày yêu cầu tính chất công việc của bạn. Sau đó, rút gọn lại là “Nếu được gọi ra ngoài thì công việc của tôi sẽ còn hiệu quả hơn nữa”. Tất nhiên thì tuỳ xếp thôi... Xếp thương thì hưởng lộc.

4. KHOÁ MÁY ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN LẠI:

- Bạn biết không? Khi công ty bạn sử dụng phần mềm tính cước và nếu bạn đi ra ngoài thì cái ông đồng nghiệp ngồi bên cạnh sẽ mang ngay cái điện thoại của bạn và làm đôi cuộc di động , ngoại tỉnh cho đỡ vui. Bình thường thì cũng chẳng sao nhưng cái phần mềm tính cước cuối tháng nó sẽ in tất cả số ĐT bạn đã gọi trong tháng!!! Thôi rồi! bao nhiêu cuộc gọi mà bạn không ngờ tới. Do vậy, bạn phải đề phòng nhé, bằng cách hãy tự khoá máy của minh khi đi vắng.

Khoá máy

- Bạn nhấc tổ hợp điện thoại lên.

- Nhấn số 77 , đánh 3 số PASSWORD  ví dụ 123. Đánh lại PASSWORD  một lần nữa 123

- Máy của bạn đã bị khoá.

Mở máy

- Bạn nhấc tổ hợp điện thoại lên.

- Nhấn số 77 , đánh 3 số PASSWORD

- Máy của bạn đã được mở.

Lưu ý: Quý khách vui lòng ghi lại PASSWORD  và đừng cho cái ông đồng nghiệp của mình biết. PASSWORD  là dãy số có 03 chữ số bất kỳ do bạn tự cài đặt.

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG DISA

Thay đổi lời chào của tổng đài

- Nhấn phím PROGRAM trên máy điện thoại lễ tân KX-T7730.

- Nhấn phím số 9

- Nhấc tổ hợp của máy điện thoại lễ tân KX-T7730 lên.

- Nhấn phím số O

- Trên màn hình hiển thị MESSAGE RECORDING

- Bạn đọc lời chào của tổng đài vào: “Đây là công ty PANASONIC, Xin cảm ơn Quý khách hàng đã gọi điện đến công ty chúng tôi. Vui lòng ấn số máy lẻ tiếp theo”

- Nhấn phím AUTO DIAL để nhớ lời chào

Nghe lại lời ghi âm

- Nhấn phím PROGRAM trên máy điện thoại lễ tân KX-T7730.

- Nhấn phím số 9.

- Nhấn phím số 3

- Trên màn hình hiển thị MESSAGE PLAYBACK

- Loa sẽ phát lại lời ghi âm mà bạn đã ghi nhớ.

 

Xin cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi và đã đọc hướng dẫn của chúng tôi. Tuy nhiên do thời lượng chương trình ngắn không thể đáp ứng được hoàn toàn yêu cầu của quý khách hàng. Xin được lượng thứ

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ!

CÔNG TY CỔ PHẦN GTC TELECOM
Địa chỉ: Số 49 Trung Kính - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 024. 777.99.777  
E- mail: cskh@gtctelecom.vn
http://lapdattongdaidienthoai.com