Tổng đài cloud, tổng đàiảo, tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Linh kiện Siemens

Card 16 Máy Lẻ Số Cho Tổng đài Siemens Hipath 3350-3550 LSU8
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Card 16 cổng kết nối tổng đài siemens Hipath 3550 đến máy lẻ thường
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Card 4 Máy Lẻ Thường kết nối tổng đài Siemens Hipath 3350/3550 4SLA
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Card kết nối tổng đài siemens  Hipath 3550 đến máy lẻ kỹ thuật số
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Card TME1 trung kế số E1 dùng cho tổng đài Siemens 1150 và 1190
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

24 cổng kết nối tổng đài Siemens Hipath 3800

 

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
8 thuê bao số dùng cho tổng đài Siemens Hipath 1150/1190
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng