tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Danh mục sản phẩm

tổng đài điện thoại IP Panasonic KX-TDE200: - 8 cổng trung kế tương tự,  8 cổng máy nhánh hỗn hợp số, 112 cổng máy nhánh tương tự
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDE2 8CO-64EXIT  - 8 cổng trung kế tương tự, 8 cổng máy nhánh hỗn hợp số, 56 cổng máy nhánh tương tự
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDE2 16CO-96EXIT :- 8 cổng trung kế tương tự, 8 cổng máy nhánh hỗn hợp số, 88 cổng máy nhánh tương tự
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDE200-8-72 - 8 cổng trung kế, 8 cổng máy nhánh hỗn hợp số, 64 cổng máy nhánh tương tự
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDE200 16CO-112EXIT, 8 cổng trung kế tương tự, 8 cổng máy nhánh hỗn hợp số, 104 cổng máy nhánh tương tự
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng

Đối tác

  • m_toshiba.jpg
  • dinstar.jpg
  • Xorcom.jpg
  • Grandstream.jpg
  • Cisco.jpg
  • Polycom.jpg
Nội dung tin RSS