tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Panasonic KX-TDE200

tổng đài điện thoại IP Panasonic KX-TDE200: - 8 cổng trung kế tương tự,  8 cổng máy nhánh hỗn hợp số, 112 cổng máy nhánh tương tự
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDE2 8CO-64EXIT  - 8 cổng trung kế tương tự, 8 cổng máy nhánh hỗn hợp số, 56 cổng máy nhánh tương tự
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDE2 16CO-96EXIT :- 8 cổng trung kế tương tự, 8 cổng máy nhánh hỗn hợp số, 88 cổng máy nhánh tương tự
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDE200-8-72 - 8 cổng trung kế, 8 cổng máy nhánh hỗn hợp số, 64 cổng máy nhánh tương tự
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDE200 16CO-112EXIT, 8 cổng trung kế tương tự, 8 cổng máy nhánh hỗn hợp số, 104 cổng máy nhánh tương tự
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 15 tháng

Đối tác

  • panasonic.jpg
  • siemens.jpg
  • Grandstream.jpg
  • m_toshiba.jpg
  • Gateway.jpg
  • Yealink0.jpg
Nội dung tin RSS