tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Tổng đài Asterisk

Tổng đài IP Asterisk 8-72 Tích hợp sắn với 8 đường vào 72 máy lẻ analog,8 đường vào bưu điện analog, trung kế SIP/ IAX/ E1/ ISDN , Card tổng đài IP
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Tổng đài IP Asterisk 8-96 8 đường vào bưu điện analog, ra 96 máy lẻ analog, Trung kế SIP/ IAX/ E1/ ISDN - cắm thêm card, Máy lẻ SIP/ IAX..
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Tổng đài IP Asterisk 8-120 với 8 đường vào bưu điện analog, ra 120 máy lẻ analog, Trung kế IP không giới hạn (SIP/ IAX/ E1/ ISDN – cắm thêm card)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Tổng đài IP Asterisk 8-196 không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD...
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Asterisk 8-144 8 đường vào bưu điện ra 144 máy lẻ, không giới hạn máy lẻ IP và trung kế IP
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Asterisk dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 360 máy lẻ, không giới hạn máy lẻ IP và trung kế IP
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
Tổng đài điện thoại IP Asterisk-8-480, 8 đường vào bưu điện ra 480 máy lẻ, không giới hạn máy lẻ IP và trung kế IP
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
 Tổng đài IP Asterisk - 8 - 48, với 8 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ analog
Giá bán:
45.474.000VNĐ
Bảo hành: 24 tháng
Tổng đài  điện thoại IP Asterisk-8-24 với 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ analog
Giá bán:
27.984.000VNĐ
Bảo hành: 24 tháng
Tổng đài điện thoai IP Asterisk - 8-600 với 8 đường vào bưu điện ra 600 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ.
Hãng sản xuất: Asterisk
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Đối tác

  • siemens.jpg
  • m_sony.jpg
  • Grandstream.jpg
  • m_toshiba.jpg
  • callcenter.jpg
  • Yealink0.jpg
Nội dung tin RSS