Tổng đài cloud, tổng đàiảo, tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

TỔNG ĐÀI VOIP

Tổng đài IP Newrock OM200-NA-2U-E là tổng đài IP-PBX Mở rộng tối đa 96 FXO/FXS và 72 cuộc gọi đồng thời
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM200-NA-2U-D tích hợp 120 máy lẻ IP SIP và 80 SIP Trunk Hỗ trợ  48 cuộc gọi đồng thời
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM200 dùng cho doanh nghiệp với 200 nhân viên trong văn phòng trụ sở chính và các chi nhánh
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại IP GXE5024 Tổng đài IP Grandstream với 4 đường vao 100 máy lẻ SIP
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Xorcom XR3019, Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI, Tích hợp từ 8-32 FXS/FXO hoặc 01xE1/T1/PRI
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom XR3009 Asterisk Appliance 08xFXO
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Xorcom XR3009 Asterisk Appliance 08xFXO là hệ thống tổng đài IP (Asterisk) với 08 cổng FXO hỗ trợ 08 cuộc gọi đồng thời và 24 cổng FXS sử dụng cho 24 điện thoại Analog
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng
Tổng đài điện thoại IP GXE5028-8-26-76 dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 26 máy lẻ analog và 76 máy lẻ VoIP SIP
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng