Tбng ДГi cloud, tбng ДГiбєЈo, tбng ДГi nбi bб, tбng ДГi Дiбn thoбєЎi, linh kiбn tбng ДГi, thi cГґng tбng ДГi,lбєЇp Дбєt tбng ДГi,sбЇa chбЇa tбng ДГi,Дiбn thoбєЎi bГn

TỔNG ĐÀI VOIP

Tổng đài IP Newrock OM4 nâng cấp tối đa 2 FXS - 2FXO, 8 SIP Extensions, 8 SIP Trunks, 4 cuộc gọi đồng thời…
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM50-6S-6O tích hợp sẵn 6 đường trung kế analog, 6 đường điện thoại analog, 120 máy lẻ IP SIP và 62 SIP Trunk
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2007 Tích hợp từ 8-32 FXS/FXO hoặc 01xE1/T1/PRI trên cùng hệ thống, Có thể kết nối với các Astribank bên ngoài
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM50-12S  với 12 đường điện thoại analog, 62 SIP Trunk và cho phép kết nối liền mạch giữa các thiết bị đầu cuối và mạng PSTN
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2011 tích hợp từ 8-32 FXS/FXO hoặc 01xE1/T1/PRI trên cùng hệ thống, hỗ trợ lên đến 45 cuộc gọi đồng thời.
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM50-10S-2O tích hợp sẵn 2 đường trung kế analog, 10 đường điện thoại analog hỗ trợ 12 cổng RJ11, 1 cổng WAN
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2003 hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01 E1/T1 PRI trên cùng một chassis 19″
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM50-8S-4O hỗ trợ cổng WAN kết nối với mạng internet, 10/100 Mbps, giữ, chờ cuộc gọi, tự động gọi lại khi bận
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM50-8S tích hợp sẵn 0 đường trung kế analog, 8 đường điện thoại analog, hỗ trợ 12 cổng RJ11
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM50 hỗ trợ lên đến 120 thiết bị đầu cuối SIP như phần mở rộng từ xa, và lên đến 96 FXO analog thân đến PSTN.
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM12-8O  tích hợp sẵn 8 đường trung kế analog và 26 điện thoại IP SIP, hỗ trợ tối đa tối đa 24 cổng FXO, FXS
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM12-8S-4O hỗ trợ 20 SIP trunks, 2 khe cắm gắn card tối đa 24 cổng FXO, FXS và 40 cuộc gọi đồng thời
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM12-12S cấu hình 0 đường trung kế analog, 12 đường điện thoại analog và 26 điện thoại Ip SIP
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM12-10S-2O giao diện dòng CO, thân SIP và hỗ trợ khách hàng SIP và 40 cuộc gọi đồng thời
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2010 với 16 cổng FXO, 16 cổng FXS, hỗ trợ lên đến 45 cuộc gọi đồng thời, mở rộng không giới hạn
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2005 hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI, tích hợp từ 8-32 FXS/FXO
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2008 hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01 E1/T1 PRI trên cùng một chassis 19″
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2000 sử dụng tối đa 45 cuộc gọi đồng thời và hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01 E1/T1 PRI
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM12 hỗ trợ IVR đa cấp, hiển thị số điện thoại, 2 cổng mạng 10/100 Mbps, tích hợp sẵn cổng kết nối USB
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2000 Tích hợp từ 8-32 FXS/FXO hoặc 01xE1/T1/PR, hỗ trợ lên đến 85 cuộc gọi đồng thời
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2048 với 8 cổng FXO, 1 cổng E1. Hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01 E1/T1 PRI trên cùng một chassis 19″
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR2009 với 8 cổng FXO, 24 cổng FXS. Hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01 E1/T1 PR
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM502 hỗ trợ lên đến 512 phần mở rộng, 120 cuộc gọi VoIP đồng thời, mang lại lợi ích của SIP trunking, điện thoại SIP,...
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM501 hỗ trợ 120 cuộc gọi VoIP đồng thời, module T1/E1, mối liên kết lên đến 50 trạm
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM500 kết nối module T1 / E1 hỗ trợ 2 giao diện chính ISDN để PSTN và cung cấp thẻ nhớ SD
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM80 32S-16O với 16 line trung kế, 32 line nhánh, 60 Sip Account, 40 Sip Trunk, 40 cuộc gọi đồng thời
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM80 24S-24O với cấu hình 24 đường vào bưu điện analog, ra 24 máy lẻ analog và hỗ trợ 40 Siptrunk 
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM80 hỗ trợ 40 SIP trunks và 60 SIP client, tối đa 24 cổng FXO, FXS
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Xorcom CXR3009 với 08 cổng FXO hỗ trợ 08 cuộc gọi đồng thời và 24 cổng FXS sử dụng cho 24 điện thoại Analog
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Newrock OM200-NA-2U-F hỗ trợ Tối đa 4 khe cắm mở rộng, 96 cuộc gọi đồng thời
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng