Tổng đài cloud, tổng đàiảo, tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Tổng đài PANASONIC

Tổng đài PanasonicKX-TDA600, Cấu hình 16 Trung kế 368 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp), 02 khung phụ tổng đài KX-TDA612
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-352, với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 360 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-32-352, với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 360 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP KX-TDA600-16-360  Khả năng mở rộng: 16 trung kế - 640 máy nhánh; 160 trung kế 580 máy nhánh
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại KX-TDA600-32-360, với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 360 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600-48-360, -48 trung kế và 360 thuê bao, - 01 Khung chính Tổng Đài Panasonic KX-TDA600
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600-32-384, Khung phụ tổng đài Panasonic KX-TDA620 gồm 11 khe cắm Card và CPU
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16 trung kế và 376 số thuê bao, 01 Card giao diện KX-TDA6110 kết nối khung phụ
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-32-376, 1 x Card KX-TDA6110 ghép nối giữa khung chính và khung phụ
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 - 32 trung kế - 384 thuê bao, 02 khung phụ tổng đài KX-TDA612
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-384, Khung chính, Khung phụ, card nối khung phụ, card nguồn, card 16 trung kế
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-32-392, 1 x Card KX-TDA6110 ghép nối giữa khung chính và khung phụ
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-392, Khung phụ tổng đài Panasonic KX-TDA620 gồm 11 khe cắm Card và CPU
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-400, 01 khung chính tổng đài KX-TDA600 có 10 khe cắm vào 1 khe option
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600-48-408, Khung tổng đài Panasonic KX-TDA600 với 10 khe cắm card mở rộng
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600(16-408), 01 Card giao diện KX-TDA6110 kết nối khung phụ
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600(16-424), 03 Card nguồn KX-TDA0103 để cắm hệ thống tổng đài TDA 600
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600(16-416) Cấu hình từ 16 máy nhánh -> 1032 máy nhánh, Nâng cấp tôi đa 1032 máy nhánh
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng
tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600-16-440, 01 Card giao diện KX-TDA6110 kết nối khung phụ (có sẵn cổng kết nối khung phụ thứ nhất)
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-456, với 16 trung kế - 456 thuê bao (8 thuê bao số & 448 thuê bao thường)
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic điện thoại KX-TDA600-16-464, 01 Khung chính tổng đài KX-TDA600.- 02 khung phụ tổng đài KX-TDA612
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-472, Cấu hình 16 trung kế, 472 máy nhánh, 02 khung phụ tổng đài KX-TDA612
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA600-16-480, Cấu hình 16 trung kế, 480 máy nhánh, 01 khung chính tổng đài KX-TDA600
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-504, 16 trung kế - 504 thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp & 496 thuê bao thường)
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tông đài điện thoại KX-TDA600-16-512, 01 Card giao diện KX-TDA6110 kết nối khung phụ (có sẵn cổng kết nối khung phụ thứ nhất)
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-520, Lập trình bằng máy tính hoặc bằng bàn điện thoại số. Khả năng kết nối card E1, ISDN, Voip
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP KX-TDA600-16-528, Cho phép kết nối nhiều tổng đài thành hệ thống đồng nhất (thêm card)
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng
Tổng đài điện thoại KX- TDA600-16-552, Cho phép kết nối nhiều tổng đài thành hệ thống đồng nhất (thêm card)
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA600 -32-680 với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 680 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng