tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Danh mục sản phẩm

Hệ thống tổng đài Panasonic KX-TDA100D-16-80 16 trung kế và 80 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng 32 đường trung kế  và 128 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-16-88, Cấu hình 16 Trung kế 88 Thuê bao thường(khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-96 Khung chính Panasonic KX-TDA100D tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hệ thống tổng đài Panasonic KX-TDA100D-16-112 Khả năng nâng cấp 112 trung kế - 120 máy nhánh, 64 trung kế IP chuẩn H.323
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-16-120, Cấu hình 16 Trung kế 120 Thuê bao thường(khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D-24-56 (24 trung kế - 56 thuê bao analog), Khung chính panasonic KX-TDA100D tích hợp sẵn
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D : (24 trung kế - 64 thuê bao analog), Tích hợp sẵn 4 cổng máy nhánh số
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-24-80 (24 trung kế - 80 thuê bao analog)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-24-120 với 24 Trung kế 120 Thuê bao thường + 4 thuê bao số, (khả năng mở rộng 128 máy nhánh)
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • Polycom.jpg
  • dinstar.jpg
  • Cisco.jpg
  • adsun.jpg
  • Grandstream.jpg
  • panasonic.jpg
Nội dung tin RSS